English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG28
NázevDetail v architektuře II.
Course nameDetail in Architecture II.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJuraj Dulenčín

Obsahové informace

Student vypracuje výkresovou dokumentaci architektonického detailu, podle které po konzultaci s řemeslníkem vytváří fyzický model v domluveném měřítku. Výkresová dokumentace a model je součástí bakalářské práce.
Detail určuje nejen výraz, materiálově-technické a konstrukční vazby, ale i ekonomii celé stavby. Jeho kvalitní a promyšlené provedení je charakteristickým prvkem, z něhož je vystavěn celek a proto má v procesu navrhování významné místo. Oproti předchozímu semestru jde o praktické ověření vlastní tvorbou. Předmět vede studenta k důmyslnosti a rafinovanosti oproštěné od pouhé technické kalkulace vyčtené z knih, k pragmatismu a experimentu a k posunu od prosté proveditelnosti k dokonalosti.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 5. Zadání prvního úkolu. Konzultace výkresové dokumentace.
  • 6. - 13. Zadání druhého úkolu, který je součástí bakalářské práce. Konzultace a vypracování výkresové dokumentace. Konzultace s řemeslníkama při výrobě modelu detailu.
Předmět je zařazen ve čtvrtém semestru studia. Navazuje na znalosti získané v předešlých architektonických a technických disciplínách. Předpokládá se všeobecný zájem o řešení dílčích detailů ve vztahu k celku, kreativní přístup studenta a schopnost mezioborové spolupráce při zhotovení detailu.
Literatura není u předmětu zadána