English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG27
NázevDetail v architektuře I.
Course nameDetail in Architecture I.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJuraj Dulenčín

Obsahové informace

Student se v začátcích seznamuje s detailem a její výkresovou dokumentací. Učí se ho správně číst, pochopit a následně zakreslit. V prvním úkole si student nastuduje již realizovaný architektonický detail. Ve druhém úkolu tyto znalosti aplikuje na svůj navrhovaný architektonický detail v menším rozsahu. Výsledkem třetího úkol je výkresová dokumentace architektonického detailu návrhu, který dělá v rámci ateliéru navrhování v daném semestru.
Na věcném studiu detailů konkrétních staveb se studenti seznámí s teoretickým uvažováním architekta – tvůrce, který, pokud chce proniknout do tajů technického detailu a zkoumat jeho možnosti, se musí stát konstruktérem a najít společnou řeč s řadou řemesel. Viditelná část kvalitního detailu prozrazuje i to, co jinak zůstává skryto.
Cílem je vytvořit ucelené klauzurní dílo – detail, dokládající konstrukční logiku a základní řemeslnou zručnost při trvalém respektu k životnímu prostředí.

Harmonogram přednášky

 • 1. Východiska soudobého detailu v architektuře, Arts and Crafts, avantgarda
 • 2. Vlastnosti materiálů a jejich výrazové možnosti, tradiční a nové materiály
 • 3. Exkurze
 • 4. Obvodový plášť, balkony, loggie, dilatační spoje
 • 5. Střechy, přístřešky
 • 6. Okna a sluneční clony
 • 7. Dveře, vrata, výkladce
 • 8. Terénní úpravy, komunikace, zpevněné plochy, ohrazení a oplocení
 • 9. Sloupy, pilíře, stěny, příčky, podhledy, podlahy
 • 10. Schodiště a výtahy
 • 11. Vestavěné zařizovací předměty
 • 12. Viditelná technická zařízení budovy, rozvody médií
 • 13. Spoje nosných konstrukcí

Harmonogram cvičení

 • 1. Zadání prvního úkolu. Výběr již realizovaného architektonického detailu.
 • 2. Konzultace vybraného detailu.
 • 3. Konzultace vybraného detailu a jeho grafické zpracování na formát A3 - odevzdání.
 • 4. Zadání druhého úkolu.
 • 5.- 8. Konzultace architektonického detailu a jeho grafické zpracování na formát A3 - odevzdání.
 • 9. Zadání třetího úkolu.
 • 10. - 12. Konzultace architektonického detailu.
 • 13. Klasifikovaný zápočet.
Předmět je zařazen ve třetím ročníku studia a navazuje na znalosti získané z předchozích předmětů architektonických i inženýrských.
Literatura není u předmětu zadána