English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG26
NázevDějiny výtvarného umění
Course nameHistory of the Fine Arts

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJan Sedlák

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost historie výtvarného umění, pravěké umění, Egypt a Mezopotámie, Řecko a Řím, románské umění, gotické umění, renesance, baroko v zahraničí, baroko v českých zemích, umění 19. století, moderní umění, soudobé tendence.
Stručný přehled dějin umění od prehistorie až po druhou polovinu 20. století. Předmět má ozřejmit společné ideové pozadí výtvarných disciplin a architektury, jejich vzájemné ovlivňování a doplňování.

Harmonogram přednášky

 • 1. Pravěké umění, Egypt a Mezopotámie
 • 2. Umění antického Řecka a Říma
 • 3. Románské umění v západní Evropě a v českých zemích
 • 4. Gotické umění Francie, Německa a Itálie
 • 5. Gotické umění českých zemí
 • 6. Renesanční Itálie, Leonardo, Michelangelo, Raffael
 • 7. Renesance severně Alp, rudolfínská Praha
 • 8. Barokní umění v Itálii a v západní Evropě
 • 9. Barokní umění v Čechách a na Moravě
 • 10. Evropské umění 19. století, nové směry ve francouzském umění konce 19.století
 • 11. Moderní umění na počátku 20. století
 • 12. České moderní umění do poloviny 20. století
 • 13. Tendence světového umění po roce 1945
Předmět využívá znalostí z předmětů zaměřených na dějiny architektury, kompozici architektury a estetiku a vlastní zkušenosti s výtvarnými disciplínami, získané v předmětech výtvarné tvorby.

Základní literatura předmětu

Pijoan, J.: Dějiny umění 1 - 12, Euromedia Praha, 2000
Larousse: Světové dějiny umění, Cesty Praha, 1996
Pavel, J.: Dějiny umění v Československu, Práce Praha, 1987

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Kolektiv: Dějiny českého výtvarného umění, AVČR Praha, 1998
Baleka, J.: Výtvarné umění - výkladový slovník, Academia Praha, 1997