English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG25
NázevDějiny architektury V.
Course nameHistory of Architecture V.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMartin Horáček

Obsahové informace

Student získá znalosti o avantgardní architektuře první poloviny 20. století.
Student získá znalosti o tradicionalistické architektuře první poloviny 20. století.
Student získá znalosti o české a moravské avantgardě.
Student získá znalosti o architektuře socialistického realismu.
Student získá znalosti o urbanismu v letech 1900-1960.
Přehled historie architektury 20. století od situace před první světovou válkou až po tvorbu současnosti. Soupeření i prolínání modernistických a konzervativních proudů, přínos každého z nich podle dobové propagandy a z dnešního pohledu. Významné osobnosti ve světě a v českých zemích.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stylový pluralismus - dědictví 18. a 19. století
 • 2. Frank Lloyd Wright
 • 3. Avantgarda v italské a nizozemské architektuře
 • 4. Avantgarda v ruské architektuře
 • 5. Bauhaus
 • 6. Architektura v Čechách 1918-1939
 • 7. Josef Gočár
 • 8. Architektura na Moravě 1918-1939
 • 9. Tradicionalistická architektura v západní Evropě 1900-1945
 • 10. Tradicionalistická architektura v SSSR
 • 11. Socialistický realismus v Československu
 • 12. Brutalismus
 • 13. Louis Kahn
Předmět navazuje na znalosti předchozích období dějin architektury starověku, středověku, novověku, 19. století a počátky moderny.

Základní literatura předmětu

Koryčánek, R.: Česká architektura v německém Brně, Era Brno, 2004
Švácha Rostislav: Od moderny k funkcionalismu, Odeon, 1985
Frampton Kenneth: Moderní architektura: Kritické dějiny, Academia, 2004
Kratochvíl Petr a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Paseka, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Pechar J. - Urlich P.: Programy české architektury, Odeon, 1982
Vybíral, J.: Mladí mistři, Argo Praha, 2002