English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG24
NázevDějiny architektury IV.
Course nameHistory of Architecture IV.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMartin Horáček

Obsahové informace

Student získá znalosti o evropské architektuře 19. století.
Student získá znalosti o české architektuře 19. století.
Student získá znalosti o secesní architektuře.
Student získá znalosti o rané modernistické architektuře.
Student získá znalosti o urbanismu a teorii architektury v 19. století.
Přehled historie architektury 19. století a počátku 20. století na pozadí revolučního zlomu, vyvolaného průmyslovou revolucí a vítězstvím osvícenství. Základní informace od klasicismu a empíru v zahraničí i na našem území, romantismu v architektuře, historismu v Evropě, Americe i u nás, podmínkách vzniku moderního hnutí, jeho teoretickém zázemí i konkrétních projevech v díle nejvýznamnějších osobností.

Harmonogram přednášky

 • 1. Historismus a stylový pluralismus v architektuře 18. století
 • 2. Architektura první poloviny 19. století v Anglii a Francii
 • 3. Architektura první poloviny 19. století v Německu (Klenze, Schinkel)
 • 4. Architektura první poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě
 • 5. Architektura druhé poloviny 19. století v Anglii a Francii
 • 6. Architektura druhé poloviny 19. století v Německu
 • 7. Architektura druhé poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě
 • 8. Kořeny moderního hnutí: viktoriánské inženýrství, secese, Arts and Crafts
 • 9. Evropská secese (Horta, van de Velde, Gaudí, Mackintosh, Wagner a další)
 • 10. Secese v Čechách a na Moravě (Fanta, Balšánek, Jurkovič, Kotěra a další)
 • 11. Předpolí moderního hnutí v USA, chicagská škola
 • 12. Architektura individualistické moderny
 • 13. Individualistická moderna v Čechách a na Moravě
Předmět navazuje na dějiny architektury starověku, středověku a novověku.

Základní literatura předmětu

Zatloukal, P.: Příběhy z dlouhého století, MU Olomouc, 2002
Raeburn, M.: Dějiny architektury, Odeon Praha, 1993
Kratochvíl Petr a kol.: Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Paseka, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Haas, F.: Vývoj architektury a umění v 19. a 20. století, SNTL Praha, 1983
Pijoan, J.: Dějiny umění, Euromedia Praha, 2000