English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG20
NázevOdborná praxe
Course nameProfessional Practical Training

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu65

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantPetr Dýr

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.
Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v bakalářském studijním programu "Architektura pozemních staveb".
K jejím cílům patří získání základních znalostí o hospodářských, procedurálních a právních vztazích profesionálního prostředí, získání základních praktických zkušeností s pravidly právními i etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance a získání základního povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti jako součásti kvalifikace v oboru.
Odborná praxe zhodnocuje souhrn všech znalostí získaných předchozím teoretickým studiem a je průkazem jejich osvojení.

Základní literatura předmětu

: Zákon č. 65/1965 Sb. "Zákoník práce", , 1965
: Zákon č. 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů, , 1992
: Profesní předpisy České komory architektů, , 0