English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG19
NázevKompozice architektury
Course nameArchitectonic Composition

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMartin Horáček

Obsahové informace

Student pozná základní architektonické kompoziční kategorie.
Student se naučí přesně popisovat architekturu z estetického hlediska.
Student se naučí metodám architektonické kritiky.
Student zpřesní své vnímání architektury.
Student si procvičí schopnost diskutovat o architektuře.
Přehled a analýza kategorií tvorby architektonické formy s důrazem na filozofické, psychologické a estetické aspekty. Srovnání a posouzení příkladů od antiky po současnost.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kompozice v architektuře, základní kategorie
 • 2. Konstrukce, tektonika a stereotomie
 • 3. Stěna, pilíř, sloup a sloupové řády
 • 4. Dispozice, organická a "anorganická" architektura
 • 5. Metrum, modul, měřítko a rozměr
 • 6. Symetrie a asymetrie
 • 7. Rytmus, gradace, akcent
 • 8. Proporce, harmonie, chaos
 • 9. Kontrast, pohyb
 • 10. Světlo, optické iluze
 • 11. Barva a povrch, materiál
 • 12. Interiér a exteriér
 • 13. Architektura v zastavěné a volné krajině - organizace hmot, panorama, dominanty
Předmět navazuje na některé poznatky z úvodních architektonických předmětů a využívá znalostí z dějin architektury.

Základní literatura předmětu

Kruft, H.: Dejiny teórie architektúry, Bratislava, 1993
Norberg - Schulz, C.: Genius Loci, Praha, 2010

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Alexander Christopher: A Pattern Language, Oxford University Press, 1977