English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG14
NázevVýtvarná tvorba IV.
Course nameFine Arts IV.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantVáclav Kočí

Obsahové informace

Pokročilá znalost a dovednost výtvarného vyjadřování, modelace objemu valerovou kresbou, kresba lidského těla a jeho částí, sochařské zvládnutí náročného modelu v hlíně.
Završení znalostí a dovedností získaných v předchozích výtvarných disciplinách na lidské postavě jako základním měřítku architektury. Studium tektoniky a proporčních vztahů na částech i celku kresbou a modelem.

Harmonogram cvičení

 • 1. Rozkreslovací a uvolňovací cvičení
 • 2. kresba organických materiálů - kost
 • 3. Textura a povrch - kresba
 • 4. Proporce lidského těla
 • 5. Lidská lebka, sádrová busta - portrét
 • 6. Akt
 • 7. Modelování v hlíně - přírodniny
 • 8. Modelování v hlíně - kost
 • 9. Modelování v hlíně - lidská lebka
 • 10. Modelování v hlíně - lidská lebka
 • 11. Modelování v hlíně - sádrová busta
 • 12. Modelování v hlíně - sádrová busta
 • 13. Samostatná práce modelování v hlíně podle fotografické předlohy
Předmět navazuje na předchozí semestry výtvarné tvorby a je jejich logickým vyústěním.

Základní literatura předmětu

Parramón, J.: Anatomie člověka, Svojka a Vašut Praha, 1995
Zrzavý, A.: Anatomie pro výtvarníky, Avicenum Praha, 1997