English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG13
NázevVýtvarná tvorba III.
Course nameFine Arts III.

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantVáclav Kočí

Obsahové informace

Znalost podstaty barevného spektra, skládání a sčítání barev,
barevné harmonie, psychologie barev, symbolika barev, prostorového působení barev, užití barev v exteriéru a interiéru.
Práce s barvou od základních tónů k novým a jejich následné užití pro plošné a prostorové vyjádření. Ověření možností kompozičního, iluzivního a psychologického působení barev škálou technik. Demonstrace vztahu barvy k architektuře na předmětech, prostoru a symbolice.

Harmonogram cvičení

 • 1. Fyzikální klíč - podstata barev, barevné spektrum
 • 2. Fyzikální klíč - barevný kruh, rozdělení barev
 • 3. Fyzikální klíč - aditivní sčítání barev, RGB
 • 4. Fyziologický klíč - barevné vidění
 • 5. Fyziologický klíč - optické vlastnosti barev
 • 6. Fyziologický klíč - barevný akord, barevná harmonie
 • 7. Fyziologický klíč - barevná kompozice, působení barev v prostoru
 • 8. Chemický klíč - barva jako materiál
 • 9. Chemický klíč - složení barev, barevné systémy a vzorníky
 • 10. Chemický klíč - substraktivní sčítání barev, CMYK
 • 11. Chemický klíč - užití barev v interiéru a exteriéru
 • 12. Psycholgický klíč - vnímání barev, barevná symbolika
 • 13. Samostatná práce - malba jednoduchého zatiší
Předmět navazuje na předchozí semestry výtvarné tvorbz, které se soustřeďují na tvarové zobrazování prostoru a těles. Je podpůrnou disciplinou pro vlastní atelierovou tvorbu a práci s počítačovou grafikou.

Základní literatura předmětu

Losos, L.: Techniky malby, Aventinum Praha, 1994
Moravčík, F.: Metodika ladenia farieb, Alfa Bratislava, 1982