English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG10
NázevTeorie a estetika
Course nameTheory and Aesthetics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMartin Horáček

Obsahové informace

Student pozná nejvýznamnější teoretiky architektury.
Student pozná nejvýznamnější teoretické texty o architektuře.
Student pozná různé způsoby vedení odborné rozpravy o architektuře.
Student pozná různé způsoby vedení laické rozpravy o architektuře.
Student se naučí kritickému myšlení o architektuře.
Přehled žánrů a metod teoretického uvažování o architektuře. Rozlišení historicky podmíněného a trvalého v tomto uvažování na příkladu významných koncepcí Západu od antiky do 21. století. Vybraná témata, důležitá v současnosti.

Harmonogram přednášky

 • 1. Teorie, estetika a kritika architektury - vymezení disciplín, jejich předmět a význam
 • 2. Architektura z pohledu architekta a z pohledu historika a teoretika – nearchitekta
 • 3. Architektura ve filozofických systémech
 • 4. Klasické koncepce – Vitruvius
 • 5. Klasické koncepce - Alberti a Palladio
 • 6. Klasické koncepce - Semper a Viollet-le-Duc
 • 7. Klasické koncepce - Wagner a Sitte - problém velkoměsta
 • 8. Klasické koncepce - Le Corbusier a Kahn
 • 9. Funkce architektury
 • 10. Sloh, vkus, móda, architektura a "laická" veřejnost
 • 11. Tradice a inovace v architektuře
 • 12. Architektura a další druhy umění, design
 • 13. Architekt jako (spolu)tvůrce životního prostředí (nejen) člověka 21. století

Harmonogram cvičení

 • Diskuse o architektuře, urbanismu a památkové péči v terénu.
Předmět využívá znalostí dějin architektury včetně architektury soudobé a ve vybraných souvislostech odkazuje k principům architektonické kompozice.

Základní literatura předmětu

Alberti, L.B.: Deset knih o stavitelství, Praha, 1956
Gehl, J.: Nové městské prostory, Šlapanice, 2002
Kruft, H. - W.: Dejiny teórie architektúry, Bratislava, 1993
Vitruvius: Deset knih o architektuře, Praha, 1979
Mallgrave, Harry Francis: An Introduction to Architectural Theory: 1968 to the Present, Wiley, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Palladio, A.: Čtyři knihy o architektuře, Praha, 1958