English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG09
NázevInteriér a architektonický prostor
Course nameInterior and the Inner Space

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJiljí Šindlar

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je přehled o typologii vnitřního prostoru staveb, technologie a materiály, antropometrie a ergonomie, mobiliář, bezbariérový prostor, výstavnictví a scénografie, soudobá interiérová tvorba.
Základní informace o tvorbě vnitřního architektonického prostoru – interieru a tématicky blízkých oborech, umožňující kvalifikovanou orientaci v určujících atributech prostorotvorné kompozice stavebního díla s důrazem na architektonický a designerský detail. Vnímání detailu (konstrukčního, designerského) jako součásti celku - stavebního díla.

Harmonogram přednášky

 • 1. Vývoj architektonického prostoru a interieru
 • 2. Konstrukce, technologie a materiály v tvorbě architektonického prostoru
 • 3. Antropometrie a ergonomie v tvorbě architektonického prostoru a detailu
 • 4. Architektonický prostor bez bariér
 • 5. Mobiliář – historie, současnost, budoucnost
 • 6. Základní atributy architektonického prostoru (barva, světlo, zvuk a další)
 • 7. Technické prostředky determinující kvalitu architektonického prostoru
 • 8. Požadavky na interier staveb podle typologických druhů
 • 9. Výtvarné dílo a design jako součást architektonického prostoru
 • 10. Výstavnictví a scénografie – historie, současnost, budoucnost
 • 11. Novotvar v historickém prostředí
 • 12. Soudobý architektonický prostor – interier
 • 13. Komunikativnost prostoru, etika v práci architekta, budoucnost discipliny

Harmonogram cvičení

 • 1.-3. Podklady pro analýzu
 • 4.-10. Analýza realizovaných staveb
 • 11.-12. Vizuální prezentace realizované stavby
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět je samostatnou disciplinou s vlastní metodikou práce a logikou postupně získávaných informací. Nepřímo navazuje na znalosti získané v typologických předmětech vyučovaných v předchozích semestrech.

Základní literatura předmětu

NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Consultinvest Praha, 2000
FILIPIOVÁ, Daniela: Projektujeme bez bariér, MPSV Praha 2, na Poříčním právu 1, 2002
PETELEN, Ivan: Interiér - kolektiv autorov, STU v Bratislave - Fakulta architektury, 2003
ŠINDLAR, Jiljí a kol.: Interiér - architektonický prostor /díl 1/, VUT FAST, 2011

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KAPLICKÝ, Jan: Album, Labyrint, Box 52, Jablonecká 715, Praha, 2005
LIESSMAN, Konrad. Paul: Universum věcí - K estetice každodennosti, Academia, Praha 2012, 2012
RECHLÍK, Karel a kol. /VAVERKA Jiří/: Nové kostely a kaple z konce 20. stol. v ČR, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 2001
PETRÁNSKY, Ĺudovít: Design-teória a metodológia, Technická univerzita ve Zvolene, 1994
MALANIUK, Bohdan: Design v architektuře a stavebnictví, ČVUT Praha, 1991