English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG056
NázevKresba a model v architektuře
Course nameDrawing and Modeling in Architecture

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantNatalie Chalcarzová

Obsahové informace

Zvládnutí technik architektonické kresby a technik zpracování architektonického modelu.
V první polovině kurzu si student osvojí techniky architektonické kresby. Předmět studenty naučí, jak s kresbou pracovat, jak zjednodušovat a schematizovat, tudíž jak skicovat. Rozvíjí schopnosti kresbou vysvětlovat a vyprávět. Student je v rámci kurzu poučen o základech typografie a grafické prezentace nápadu.
V druhé polovině semestru kurz obeznámí studenty s metodami zpracování architektonického modelu. Seznámí je s technikami, které je možné při výrobě modelu využít. Prakticky si vyzkouší zpracování složitého tvaru nebo struktury podle vlastních kresebných návrhů. Osvojí si správný výběr technologií, ruční i strojové zpracování materiálu a precizní dokončování modelu.

Harmonogram přednášky

 • 1. Architektonická kresba – linie a šrafy, referenční příklady architektů a jejich skic.
 • 2. Základní principy stínování prostorových těles, krychle, kvádr, válec, kužel, koule, atd.
 • 3. Materiály a jejich způsob zakreslení.
 • 4. Štafáž v architektonickém kresebním projevu, zásady, příklady.
 • 5. Typografická pravidla v kostce (se zaměřením na pokročilou úpravu a sazbu). Principy typografické úpravy písmo,
 • barvy, obrázky, kompozice. Tvorba grafického návrhu CV, loga, podpisu.
 • 6. Způsoby zakreslení myšlenkového procesu ve 2D. Vyprávění tužkou - princípy, příklady.
 • 7. Úvod do problematiky zpracování modelu - měřítko, materiál, barva, detail.
 • 8. Základní principy skicování prostoru.
 • 9. Materiály pro architektonické modely. Ruční zpracování modelu - drát, papír, dřevo, polystyren, molitan, plast.
 • 10. Základní a pokročilé principy zpracování plastu - vakuové tvarování.
 • 11. Dvousložkové hmoty – sádra, Acrystal, polyester.
 • 12. Rapid prototyping.
 • 13. Finální úprava modelu a způsoby povrchové úpravy.

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do problematiky architektonické kresby - lineární perspektiva, linie a šrafování.
 • 2. Stínování jednoduchých a složitých těles.
 • 3. Zakreslování základních materiálů.
 • 4. Architektonická stafáž.
 • 5. Typografie – ruční zpracování písma, grafický návrh vlastního CV, loga a podpisu.
 • 6. Vizuální vyprávění – zakreslení myšlenkového procesu v konceptu návrhu a jeho principech.
 • 7. Úvod do problematiky zpracování modelu - měřítko, materiál, barva, detail.
 • 8. Rychlá prostorová skica
 • 9. Ruční zpracování modelu - drát, papír, dřevo, polystyren, molitan, plast.
 • 10. Pokročilé zpracování plastu - vakuové tvarování
 • 11. Práce s dvousložkovými hmotami – sádra, Acrystal, polyester.
 • 12. Využití Rapid prototyping – tzv. rychlé prototypování pomocí počítače – 3D tisk, CNC frézování
 • 13. Ruční dokončování a povrchové úpravy modelu.
Předpokladem je znalost výtvarných technik.
Literatura není u předmětu zadána