English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG043
NázevÚstní část SZZ – Konstrukce pozemních staveb
Course nameFinal Oral Exam in Building Construction

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAntonín Odvárka

Obsahové informace

Vykonání ústní části státní závěrečné zkoušky
Předpokladem pro přípravu na ústní závěrečnou zkoušku je absolvování povinných předmětů Pozemní stavitelství oboru APS bakalářského studijního programu Architektura pozemních staveb.

Harmonogram přednášky

  • Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující konstrukce pozemních staveb a technická zařízení budov.
Znalosti konstrukcí pozemních staveb včetně řešení technických zařízení budov pro jejich uplatnění v návrhu stavby podle studijního programu Architektura pozemních staveb.

Základní literatura předmětu

: Zákon 183/2006, Sb. (Stavební zákon), Vyhláška č.137/1998 Sb, , 2006
MATOUŠKOVÁ, Dagmar: Pozemní stavitelství I., Brno: VUT v Brně, 1995
MATOUŠKOVÁ, Dagmar: Pozemní stavitelství II., Brno: CERM , 1994
WITZANY, Jiří: Konstrukce pozemních staveb 20, Praha: ČVUT , 2006