English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG042
NázevÚstní část SZZ – Teorie a dějiny architektury
Course nameFinal Oral Exam in Theory and History of Architecture

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAntonín Odvárka

Obsahové informace

Student prokáže znalosti z dějin architektury potřebné pro získání bakalářského titulu.
Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Harmonogram přednášky

  • Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.
Ústní státní zkouška zahrnující teorii a dějiny architektury.

Základní literatura předmětu

RAEBURN, Michael a kol.: Dějiny architektury, Praha: Odeon , 1993
SYROVÝ, Bohuslav: Architektura - svědectví dob, Praha: SNTL , 1974
KOCH, Wilfried: Evropská architektura, Praha: Universum, 2012
KRUFT, Hanno-Walter: Dejiny teórie architektúry, Bratislava: Pallas , 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KRIER, Leon: Architektura - volba nebo osud, Praha: Academia , 2001
ZATLOUKAL, Pavel.: Příběhy z dlouhého století, Olomouc: Muzeum umění , 2002
ŠVÁCHA, Rostislav: Od moderny k funkcionalismu, Praha: Victoria Publishing, 1995