English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG041
NázevÚstní část SZZ – Navrhování staveb
Course nameFinal Oral Exam in Building Typology

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAntonín Odvárka

Obsahové informace

Průkaz teoretické zralosti absolventa bakalářského studia. Závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.
Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.

Harmonogram přednášky

  • Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interiéru a výstavnictví.
Ústní státní závěrečná zkouška zahrnující typologii obytných staveb, veřejných staveb, průmyslových staveb, zemědělských staveb, ochrany památek a interieru a výstavnictví.

Základní literatura předmětu

NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest , 1995
KOVAŘÍK, Emil: Průmyslové stavby, Praha: SNTL , 1986
: Vyhláška 137/1998 Sb., Obecně technické požadavky na výstavbu, , 1998
KŘÍŽ, Milan: Rekonstrukce a ochrana památek, Brno: VUT , 1997
VLČEK, Milan: Praktická příručka technických požadavků na výstavbu, Praha: Verlag Dashöfer , 2001
ZEVI, Bruno: Jak se dívat na architekturu, Praha: Československý spisovatel , 1966