English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG035
NázevAteliér architektonické tvorby 5
Course nameArchitectural Design Studio 5

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení8 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJiljí Šindlar

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování interierů a výstavních expozic, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.
Atelier architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Atelier interieru a výstavnictví je tématicky zaměřen na tvorbu vnitřního prostoru budov včetně všech doprovodných atributů a designerských prvků. Atelierem procházejí všichni studenti.

Harmonogram cvičení

  • 1. Analyza programu
  • 2. Analyza řešeného prostoru
  • 3. Referenční příklady
  • 4. Základní idea návrhu
  • 5. Kritika, hodnocení 1. fáze
  • 6.-9.Práce na návrhu
  • 10. Kritika, hodnocení 2. fáze
  • 11.-12.Vypracování konečné verze
  • 13. Kritika, výsledné hodnocení
Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Základní literatura předmětu

: Příslušné normy a předpisy, , 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BARBERO, Silvia a COZZO, Brunella: Ecodesign, www.ullmann-publishing-com, 2012
: Literatura a periodika vztahující s k tématu ateliérové tvorby, , 0