English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG034
NázevAteliér architektonické tvorby 4
Course nameArchitectural Design Studio 4

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení8 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLea Vojtová

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování rekonstrukcí a obnovy památek, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.
Atelier architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Atelier rekonstrukcí památek je tématicky zaměřen na obnovu a přestavbu dochované stavební substance s důrazem na péči o památky hmotné kultury. Atelierem procházejí všichni studenti.

Harmonogram cvičení

  • 1. Analýza stavebního programu
  • 2. Analýza místa stavby
  • 3. Referenční příklady
  • 4. Základní idea návrhu
  • 5. Kritika, hodnocení 1. fáze
  • 6.-9. Práce na návrhu
  • 10. Kritika, hodnocení 2. fáze
  • 11.-12. Vypracování konečné verze
  • 13. Kritika, výsledné hodnocení
Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplinách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu. Absolvování tohoto tématu však nemusí následovat bezprostředně po absolvování obsahově příbuzné typologie.

Základní literatura předmětu

NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest , 1995
: Příslušné normy a předpisy, , 0
GIRSA, Václav, HOLEČEK Josef a JERJE Pavel a MICHOINOVÁ Dagmar: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, Praha: NPÚ , 2004
HOLEČEK, Josef a GIRSA, Václav: Projektování obnovy stavebních památek, Praha: NPÚ , 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Literatura a periodika vztahující s k tématu ateliérové tvorby, , 0