English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG031
NázevAteliér architektonické tvorby 1
Course nameArchitectural Design Studio 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení8 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantNaděžda Menšíková

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je aplikace teoretických znalostí, dovednost navrhování staveb pro bydlení, schopnost grafického vyjádření trojrozměrné reality.
Atelier architektonické tvorby je nejpodstatnějším mediem výuky architektury. Výuka je založena na získávání znalostí a dovedností přímou zkušeností s architektonickou tvorbou postupnými kroky od jednoduchých témat až po složité soubory provozně náročných budov. Metodicky vychází z přenosu zkušeností pedagoga na studenta dialogem nad rozpracovaným dílem. Rozvíjí tvůrčí myšlení i profesionální návyky nezbytné pro výkon umělecko-technického povolání. Student má možnost volit si určité zadání i učitele podle vlastního výběru.
Atelier obytných staveb je tématicky zaměřen na rodinné a bytové domy, přechodné ubytování, městské polyfunkční domy, až po speciální formy bydlení. Atelierem procházejí všichni studenti.

Harmonogram cvičení

  • 1. Analýza stavebního programu
  • 2. Analýza místa stavby
  • 3. Referenční příklady
  • 4. Základní idea návrhu
  • 5. Kritika, hodnocení 1. fáze
  • 6.-9. práce na návrhu
  • 10. Kritika, hodnocení 2. fáze
  • 11.-12. Vypracování konečné verze
  • 13. Kritika, výsledné hodnocení
Atelier architektonické tvorby využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách, které jsou nezbytnou podmínkou pro přihlášení se k odpovídajícímu tématu.

Základní literatura předmětu

: ČSN 734301 Obytné budovy, Praha: Český normalizační institut, 2004