English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG029
NázevÚvod do tradičních stavebních řemesel
Course nameIntroduction to the Traditional Building Trades

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMichal Werner

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je prohloubení znalostí získaných v předmětu Pozemní stavitelství, ve kterých je doplňuje o pochopení historických souvislostí a řemeslných prací.
Výklad vývoje stavebních řemesel od nejstarších dob po současnost osvětlující tradiční stavební postupy s důrazem na historický řemeslný detail.
Znalosti jsou využitelné jednak v oblasti obnovy památek, jednak jako východisko pro pochopení soudobých technologií a možností řešení konstrukčních detailů z hlediska architektonického i stavebně technického.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stručný vývoj stavebních řemesel a jejich postavení od prvopočátků do konce 19.století, vztah průmyslové výroby k řemeslům, obroda řemesel v 19. století.
 • 2. Práce řemeslníka, materiál, nástroje a stroje, technologie. Člověk a prostředí.
 • 3. Nauka o dřevě - makroskopická a mikroskopická struktura dřeva, vady dřeva, hydroskopičnost a sušení dřeva, podmínky trvanlivosti, vhodnost použití dřeva, poznávání dřeva.
 • 4. Tesařství - tesařský materiál, technologie, specializace, konstrukce hrubé stavby domu.
 • 5. Tesařství a truhlářství - porovnání tesařské a truhlářské výroby, práce stavebně truhlářské.
 • 6. Truhlářství - technologie, práce nábytkářské, soustružníci, řezbáři.
 • 7. Zednictví a kamenictví - porovnání zednictví a kamenictví, historický vývoj, materiál, nástroje a nářadí, cihly a cihlářství.
 • 8. Zednictví a kamenictví - stavební konstrukce a technologie.
 • 9. Zednictví a povrchy konstrukcí - omítky, štuko, umělý kámen, malby, obklady stěn, mozaika.
 • 10. Zednictví a kamenictví, podlahy a dlažby - materiály, nástroje, technologie.
 • 11. Střechy a klempířství - materiály, nástroje, technologie.
 • 12. Kovářství a zpracování kovů - porovnání práce kováře, zámečníka, pasíře. Materiály, nástroje, technologie.
 • 13. Kamnářství - ohniště, pec, krb, kamna.
Předmět využívá znalostí získaných v Pozemním stavitelství a Dějinách architektury a je průpravou pro samostatnou tvůrčí práci v navazujících předmětech Tradiční stavební řemesla a Detail v architektuře.

Základní literatura předmětu

TITSCHER, Franz: Stavitelství, Praha: Grada , 2001
JUNDROVSKÝ, R.: Kamenictví, Praha: Grada , 2001
KOHOUT, Jaroslav a TOBEK, Antonín: Zednictví, Praha: Grada , 1998
KOHOUT, Jaroslav a TOBEK, Antonín: Tesařství, Praha: Grada , 1996
KOUŘIL, Jan a BUBEN, František: Truhlářství, Praha: Grada , 2004
ŘÍHÁK, Jan, M: Pokrývačství, Praha: Grada , 2003

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PLUMBRIDGE, Andrew a MEULENKAMP, Wim: Ziegeln in der Architektur, Stuttgart: DVA , 1996
 • Koordinace přednášek a cvičení:
 • Předmět souvisí s poznatky, získanými v předmětu Dějiny architektury.