English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG028
NázevDetail v architektuře 2
Course nameDetail in Architecture 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantJuraj Dulenčín

Obsahové informace

Student vypracuje výkresovou dokumentaci architektonického detailu, podle které po konzultaci s řemeslníkem vytváří fyzický model v domluveném měřítku. Výkresová dokumentace a model je součástí bakalářské práce.
Detail určuje nejen výraz, materiálově-technické a konstrukční vazby, ale i ekonomii celé stavby. Jeho kvalitní a promyšlené provedení je charakteristickým prvkem, z něhož je vystavěn celek a proto má v procesu navrhování významné místo. Oproti předchozímu semestru jde o praktické ověření vlastní tvorbou. Předmět vede studenta k důmyslnosti a rafinovanosti oproštěné od pouhé technické kalkulace vyčtené z knih, k pragmatismu a experimentu a k posunu od prosté proveditelnosti k dokonalosti.

Harmonogram cvičení

  • 1.- 5. Zadání prvního úkolu. Konzultace výkresové dokumentace.
  • 6. - 13. Zadání druhého úkolu, který je součástí bakalářské práce. Konzultace a vypracování výkresové dokumentace. Konzultace s řemeslníkama při výrobě modelu detailu.
Předmět je zařazen ve čtvrtém semestru studia. Navazuje na znalosti získané v předešlých architektonických a technických disciplínách. Předpokládá se všeobecný zájem o řešení dílčích detailů ve vztahu k celku, kreativní přístup studenta a schopnost mezioborové spolupráce při zhotovení detailu.

Základní literatura předmětu

SCHNECK, G. Adolf: Okna, Dveře, Brno: Era, 2000
SCHUNCK, Eberhard a OSTER, Hans Jochen: Atlas střech, šikmé střechy, Bratislava: Jaga Group, 2003
BAUS, Ursula a SIEGELE, Klaus: Dřevěná a kovová schodiště, konstrukce, Brno: Era, 2002

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Časopisy Detail a Architekt, , 0
: Stavitelská edice nakladatelství Grada, , 0
McLEOD, Virginia: Encyclopedia of Detail in Contemporary Residential Architect, London: Laurence King Publishers, 2010
McLEOD, Virginia: Detail in Contemporary Timber Architecture, London: Laurence King Publishers, 2010
McLEOD, Virginia: Detail in Contemporary Glass Architecture, London: Laurence King Publishers, 2011
ENTWISTLE, Jill: Detail in Contemporary Lighting Design, London: Laurence King Publishers, 2012
PLUNKETT, Drew: Detail in Contemporary Bar and Restaurant Design, London: Laurence King Publishers, 2013
PLUNKETT, Drew: Detail in Contemporary Hotel Design, London: Laurence King Publishers, 2013
PLUNKETT, Drew: Detail in Contemporary Retail Design, London: Laurence King Publishers, 2012