English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG025
NázevDějiny architektury 5
Course nameHistory of Architecture 5

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMarkéta Žáčková

Obsahové informace

Student získá znalosti o avantgardní architektuře první poloviny 20. století.
Student získá znalosti o tradicionalistické architektuře první poloviny 20. století.
Student získá znalosti o české a moravské avantgardě.
Student získá znalosti o architektuře socialistického realismu.
Student získá znalosti o urbanismu v letech 1900-1960.
Přehled historie architektury 20. století od situace před první světovou válkou po šedesátá léta. Soupeření i prolínání modernistických a tradicionalistických proudů, přínos každého z nich podle dobové propagandy a z dnešního pohledu. Významné osobnosti ve světě a v českých zemích.

Harmonogram přednášky

 • 1. Charakteristika architektury 20. století
 • 2. Frank Lloyd Wright
 • 3. Avantgarda v italské architektuře
 • 4. Avantgarda v nizozemské architektuře
 • 5. Avantgarda v ruské architektuře
 • 6. Bauhaus
 • 7. Architektura v Čechách 1918-1939
 • 8. Josef Gočár
 • 9. Architektura na Moravě 1918-1939
 • 10. Tradicionalistická architektura v západní Evropě 1900-1945
 • 11. Tradicionalistická architektura v SSSR
 • 12. Socialistický realismus v Československu
 • 13. Louis Kahn
Předmět navazuje na znalosti předchozích období dějin architektury starověku, středověku, novověku, 19. století a počátky moderny.

Základní literatura předmětu

WATKIN, David: A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005
HORÁČEK, Martin: Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století, Brno: Barrister a Principal - VUTIUM, 2013
FRAMPTON, Kenneth: Moderní architektura: Kritické dějiny, Praha: Academia, 2004
KRATOCHVÍL, Petr (ed.),: Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Praha - Litomyšl: Paseka - Artefactum, 2009

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KORYČÁNEK, Rostislav: Česká architektura v německém Brně, Brno: Era, 2004
VYBÍRAL, Jindřich: Mladí mistři, Praha: Argo, 2002