English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG024
NázevDějiny architektury 4
Course nameHistory of Architecture 4

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMarkéta Žáčková

Obsahové informace

Student získá znalosti o evropské architektuře druhé poloviny 18. století
Student získá znalosti o evropské architektuře 19. století.
Student získá znalosti o české architektuře 19. století.
Student získá znalosti o secesní architektuře.
Student získá znalosti o rané modernistické architektuře.
Student získá znalosti o urbanismu a teorii architektury v 19. století.
Přehled dějin západní architektury od druhé poloviny 18. století do počátku 20. století. Charakteristika slohových proměn od rokoka po raný modernismus. Stavby a teoretické dílo významných osobností s důrazem na středoevropské prostředí (L. Klenze, K. F. Schinkel, G. Semper, Viollet-le-Duc, O. Wagner), počátky industriální architektury, obrodná hnutí (Arts and Crafts, secese).

Harmonogram přednášky

 • 1. Stylový pluralismus v architektuře 18. století, krajinářský park
 • 2. Architektura první poloviny 19. století v Anglii a Francii
 • 3. Architektura první poloviny 19. století v Německu (L. Klenze, K. F. Schinkel)
 • 4. Architektura první poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě
 • 5. Architektura druhé poloviny 19. století v Anglii a Francii
 • 6. Architektura druhé poloviny 19. století v Německu
 • 7. Architektura druhé poloviny 19. století v Rakousku, Čechách a na Moravě
 • 8. Kořeny moderního hnutí: viktoriánské inženýrství, secese, Arts and Crafts
 • 9. Evropská secese (V. Horta, A. Gaudí, O. Wagner a další)
 • 10. Secese v Čechách a na Moravě (J. Fanta, D. Jurkovič, J. Kotěra a další)
 • 11. Předchůdci modernismu v USA, chicagská škola
 • 12. Architektura raného modernismu
 • 13. Raný modernismus v Čechách a na Moravě
Předmět navazuje na dějiny architektury starověku, středověku a novověku.

Základní literatura předmětu

ZATLOUKAL, Pavel: Příběhy z dlouhého století: Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc: Muzeum umění, 2002
KRATOCHVÍL, Petr (ed.): Velké dějiny zemí Koruny české: Architektura, Praha - Litomyšl: Paseka - Artefactum, 2009
WATKIN, David: A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005