English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG023
NázevDějiny architektury 3
Course nameHistory of Architecture 3

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantLadislava Foretníková

Obsahové informace

Student získá znalost evropské renesanční architektury.
Student získá znalost české renesanční architektury.
Student získá znalost světové architektury 17. století.
Student získá znalost české architektury 17. století.
Student získá znalost architektury 18. století.
Přehled historie novověké architektury od italské renesance, její vývojové etapy a vrcholné představitele, přes zaalpskou renesanci, renesanci v českých zemích, italské baroko, francouzské baroko a klasicismus, německé a rakouské baroko, baroko v Čechách a na Moravě až po největší osobnosti působící v tomto období na našem území. Vývoj novověkého stavebního umění ve vztahu k socioekonomickému pozadí a stupni technického rozvoje.

Harmonogram přednášky

 • 1. Renesance – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj
 • 2. Itálie – raná renesance (Bruneleschi, Alberti, Sangallo st. a další)
 • 3. Itálie – vrcholná renesance (Bramante, Raffael, Sangallo ml., Peruzzi a další), pozdní renesance, manýrismus (Michelangelo, Vignola, Paladio a další)
 • 4. Renesance mimo Itálii – Francie, Španělsko a Portugalsko, Holandsko, Německo
 • 5. Renesance v Čechách a na Moravě I
 • 6. Renesance v Čechách a na Moravě II
 • 7. Baroko – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví, vývoj
 • 8. Italské baroko I (Maderna, Bernini)
 • 9. Italské baroko II (Borromini, Guarini)
 • 10. Francouzské baroko a klasicismus
 • 11. Baroko v Německu a Rakousku
 • 12. Baroko v Čechách a na Moravě
 • 13. Vrcholní představitelé českého baroka (Dientzenhoferové, Kaňka, Santini a další)
Předmět navazuje na dějiny architektury starověku a středověku, částečně využívá i znalostí z předmětů pozemního stavitelství.

Základní literatura předmětu

HAAS, Felix: Vývoj architektury a umění v novověku, Brno: ES VUT, 1987
KOCH, Wilfried: Evropská architektura, Praha: Universum, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

BUKOVSKÝ, Jan a kol. : Dějiny stavitelství, Brno: CERM , 2001