English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG02
NázevZáklady architektonického navrhování
Course nameElements of Architectural Design

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky1 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení3 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantNaděžda Menšíková

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je úvod do architektonické tvorby, architektura jako umění a věda, základy architektonické typologie, účastníci procesu architektonické tvorby.
Teoretický úvod do architektury jako tvůrčího procesu. Cílem je seznámení s prostorovou, hmotovou a tvarovou (kompoziční) stránkou architektonického díla a metodikou tvorby architekta při respektování souvisejících celospolečenských aspektů stavění. Získané vědomosti s kreativním uplatněním zásad tvorby prostoru, struktury a kompozice budou aplikovány v semináři.

Harmonogram přednášky

 • 1. Podstata architektury, její funkce a poslání
 • 2. Architektonická tvorba jako syntéza oborů
 • 3. Teorie přírodního místa - fenomenologie, struktura, duch
 • 4. Teorie umělého místa-fenomenologie, struktura, duch
 • 5. Základy architektonické typologie
 • 6. Prostor, identifikace s prostorem, topos-typos
 • 7. Kompozice prostoru, raumplan, plan-libre, strukturalismus
 • 8. Architektonická struktura
 • 9. Elementární struktivní prvky
 • 10.Prostorové nosné struktury
 • 11.Základní kompoziční kategorie
 • 12.Subjekty architektonické a urbanistické tvorby, klient, architekt, realizátor
 • 13.Metodika projektové činnosti

Harmonogram cvičení

 • 1. Úvod do semináře, zadání 1.úkolu
 • 2.-3. Kompozice prostoru - "raumplan", konzultace
 • 4. Přehlídka 1. úkolu, zadání 2.úkolu - kompozice prostoru - "plan-libre"
 • 5.-6. Konzultace 2.úkolu,
 • 7. Přehlídka 2. úkolu,zadání 3.úkolu – Dům a místo, kompozice
 • 8.-11.Konzultace 3.úkolu
 • 12. Přehlídka 3. úkolu
 • 13. Odevzdání všech grafických prací vč. modelů
Předmět je zařazen v prvním semestru studia, nenavazuje na žádnou předchozí disciplínu. Předpokladem je všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

Schulz, Ch.: Genius loci, Odeon Praha, 1994
Hollinsworth, M.: Architektura 20. stol., Columbus Bratislava, 1993

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Le Corbusier a Baker, H.G.: An Ansalysis of Form, VNR International, 1969
Winters, N.B.a Gibbs Smith Publisher: Architecture is Elementary,, Columbia University, 1970
Drápal, J.: Úvod pro projektování architektury a urbanismu, , 0
MAX, Risselada: Raumplan versus Plan Libre, Zlín: ARCHA, 2012