English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG019
NázevKompozice architektury
Course nameArchitectonic Composition

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMarkéta Žáčková

Obsahové informace

Student pozná základní architektonické kompoziční kategorie.
Student se naučí přesně popisovat architekturu z estetického hlediska.
Student se naučí metodám architektonické kritiky.
Student zpřesní své vnímání architektury.
Student si procvičí schopnost diskutovat o architektuře.
Přehled a analýza architektonického tvarosloví a gramatiky s důrazem na psychologické a estetické aspekty. Srovnání a posouzení příkladů od antiky po současnost.

Harmonogram přednášky

 • 1. Kompozice v architektuře, základní kategorie
 • 2. Vnímání tvaru, optické klamy
 • 3. Ohnisko, bod, linie, geometrické formy
 • 4. Tektonika a stereotomie
 • 5. Prostor
 • 6. Symetrie a asymetrie
 • 7. Kontrast a nuance
 • 8. Metrum a rytmus
 • 9. Modul
 • 10. Proporce
 • 11. Měřítko
 • 12. Diskuse o vybraných příkladech 1
 • 13. Diskuse o vybraných příkladech 2
Předmět navazuje na některé poznatky z úvodních architektonických předmětů a využívá znalostí z dějin architektury.

Základní literatura předmětu

NORBERG-SCHULZ, Christian: Genius loci, Praha: Dokořán, 2010
DRÁPAL, Jaroslav a DRÁPALOVÁ, Olga: Architektonická kompozice II: Výtvarná geometrie, Brno: VUT, 1988