English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG015
NázevVýtvarná tvorba 5
Course nameFine Arts 5

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantVáclav Kočí

Obsahové informace

Teoretické znalosti problematiky výtvarného umění v architektuře.
Přehled současných trendů a druhů propojení.
Schopnost mezioborového přemýšlení.
Osvojení si spolupráce s výtvarníkem.
Znalost současné umělecké produkce.
Základní informace o vzájemném ovlivňování a spolupůsobení architektury a výtvarných disciplin v historii i současnosti s důrazem na vývoj ve 20. století. Principy a zákonitosti působení výtvarného díla v architektonicko urbanistickém prostoru, studium těchto zákonitostí modelem a kresbou realizovaných děl. Vlastní zkušenost s tvorbou výtvarného díla pro zadaný architektonicko urbanistický prostor.

Harmonogram cvičení

 • 1. Teoretický úvod - umělecké realizace v prostoru našeho města - přednáška v exteriéru
 • 2. Teoretický úvod - sochařské realizace v architectuře - přednáška
 • 3. Teoretický úvod - malířské intervence do architektury - přednáška
 • 4. Výtvarné dílo v architektuře - stanovení podmínek pro práci na projektu
 • 5. Výtvarné dílo v architektuře - výběr a zadání vlastního úkolu
 • 6. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
 • 7. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
 • 8. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
 • 9. Výtvarné dílo v architektuře - kolektivní kritické hodnocení
 • 10. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
 • 11. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
 • 12. Výtvarné dílo v architektuře - ateliérová tvorba, konzultace, korektury
 • 13. Výtvarné dílo v architektuře - závěrečné kolektivní kritické hodnocení
Předmět navazuje na discipliny výtvarné tvorby a využívá i znalostí získaných v atelierech architektonické tvorby předchozích semestrů.

Základní literatura předmětu

PIJOAN, José: Dějiny umění 1-12, Praha: Euromedia , 2000
POSPISZYL, Tomáš a KAROUS, Pavel: Vetřelci a Volavky, Praha: Arbor Vitae, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

KRAUS, Rosalind a FOSTER, Hal : Umění po roce 1900, Bratislava: Slovart CZ, 2007
RENDELL, Jane: Art and Architecture: A Place Between, London: I. B. Tauris, 2007
FERNIE, Jess: Two Minds: Artists And Architects in Collaboration , London: Black Dog Publishing , 2006
BRUNO, Guilliana: Public Intimacy: Architecture and the Visual Arts , Boston: MIT Press, 2007
VIDLER, Anthony : Warped Space: Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture, London: MIT Press, 2002