English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG011
NázevVýtvarná tvorba 1
Course nameFine Arts 1

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantVáclav Kočí

Obsahové informace

Zvládnutí kompozičních zákonitostí kresby,
proporční správnost,
perpektivní zkrácení,
konstrukce prostoru.
Dovednost vyjádřit v ploše objem.
Základní znalosti a dovednosti vztahující se ke zvládnutí plochy a prostoru kresebnými technikami. Funkce a možnosti čáry, zobrazení trojdimenzionálního prostoru, znázornění materiálů přírodních i antropogenních, kompoziční principy, aplikace v architektuře. Předmět na samém začátku studia pomáhá budovat schopnost vnímat a zobrazovat prostor a hmotu jako nezbytné atributy architektonické tvorby.

Harmonogram cvičení

 • 1. Rozkreslovací a uvolňovací cvičení
 • 2. Kompozice a formát
 • 3. Jednoduchá kompozice geometrických těles.
 • 4. Proporce - cvičení rychlých kreseb
 • 5. Proporce - cvičení rychlých kreseb
 • 6. Lineární konstrukce prostoru
 • 7. Lineární konstrukce prostoru
 • 8. Jednobodová perspektiva
 • 9. Sestava geometrických těles
 • 10. Dvoubodová perpektiva, tříbodová perspektiva
 • 11. Sestava geometrických těles
 • 12. Komplikovaná sestava geometrických těles
 • 13. Komplikovaná sestava geometrických těles
Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplinu. Předpokládají se základní kresebné dovednosti ověřené talentovou zkouškou.

Základní literatura předmětu

PARRAMÓN, José, M.: Perspektiva pro výtvarníky, Praha: Svojka a Vašut , 1995
KREJČA, Aleš a TEISSIG, Karel: Techniky kresby, Praha: Aventinum , 1995
TEISSIG, Karel : Kresba-výtvarné techniky , Praha: Aventinum, 2010