English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG010
NázevTeorie a estetika
Course nameTheory and Aesthetics

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMarkéta Žáčková

Obsahové informace

Student pozná nejvýznamnější teoretiky architektury.
Student pozná nejvýznamnější teoretické texty o architektuře.
Student pozná různé způsoby vedení odborné rozpravy o architektuře.
Student pozná různé způsoby vedení laické rozpravy o architektuře.
Student se naučí kritickému myšlení o architektuře.
Přehled žánrů a metod teoretického uvažování o architektuře. Rozlišení historicky podmíněného a trvalého v tomto uvažování na příkladu významných koncepcí Západu od antiky do 21. století. Vybraná témata, důležitá v současnosti.

Harmonogram přednášky

  • 1. Teorie, estetika a kritika architektury - vymezení disciplín, jejich předmět a význam
  • 2. Vitruvius
  • 3. L. B. Alberti
  • 4. A. Palladio
  • 5. J. B. Fischer von Erlach
  • 6. C. Alexander
  • 7. N. Salingaros
  • 8.-13. Rozbor a diskuse o vybraných textech soudobé teorie architektury

Harmonogram cvičení

  • Diskuse o architektuře, urbanismu a památkové péči v terénu.
Předmět využívá znalostí dějin architektury včetně architektury soudobé a ve vybraných souvislostech odkazuje k principům architektonické kompozice.

Základní literatura předmětu

KRUFT, Hanno-Walter: Dejiny teórie architektúry, Bratislava: Pallas, 1993
SITTE, Camillo: Stavba měst podle uměleckých zásad, Brno: UURP, 2012
VITRUVIUS, Marcus: Deset knih o architektuře, Praha: Arista, 2009
SALINGAROS, Nikos et al.: Unified Architectural Theory: Form, Language, Complexity, Kathmandu: Vajra Books, 2013
HORÁČEK, Martin: Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století, Brno: Barrister a Principal - VUTIUM, 2013

Doporučená literatura ke studiu předmětu

PALLADIO, Andrea: Čtyři knihy o architektuře, Praha: SNKLHU, 1958
ALBERTI, Leon Battista: Deset knih o stavitelství, Praha: SNKLHU, 1956
GEHL, Jan: Města pro lidi, Brno: Partnerství, 2012