English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG01
NázevSoudobá architektura
Course nameContemporary Architecture

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMartin Horáček

Obsahové informace

Student se bude orientovat v dějinách světové architektury po roce 1960. Student se bude orientovat v dějinách české architektury po roce 1960. Student pozná základní stylové proudy v současné architektuře. Student bude znát výrazné osobnosti současné české architektury. Student porozumí pozná klíčové teoretické názory na současnou architekturu.
Vstupní informace o soudobé architektonické scéně, hlavních proudech a vůdčích osobnostech determinujících soudobou architekturu. Slouží na samém počátku studia pro výchozí orientaci ve vlastní ateliérové tvorbě následujícího semestru.

Harmonogram přednášky

 • 1. Architektura – disciplína mezi vědou a uměním
 • 2. Kořeny soudobé architektury
 • 3. Architektura high-tech (R. Rogers, N. Foster, N.Grimshaw a další)
 • 4. Dekonstruktivismus (P.Eisenmann, B.Tschumi, Z.Hadid a další)
 • 5. Postmoderna (R. Venturi, R.Bofill, J.Stirling a další)
 • 6. Regionalismus Evropy, Ameriky a Asie
 • 7. Historismus a obnova památek
 • 8. Kreativní individualismus (F.Gehry, P. Zumthor, R. Koolhaas a další)
 • 9. Soudobá architektura Švýcarska, Německa a Rakouska
 • 10. Soudobá architektura Holandska a Belgie
 • 11. Soudobá architektura Itálie, Španělska a Portugalska
 • 12. Soudobá architektura dálného Východu
 • 13. Česká architektura po roce 1989, brněnská scéna po roce 1989
Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplínu. Předpokládá se všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

Krier, L.: Architektura - volba nebo osud, Academia Praha, 2001
Kenneth Frampton: Moderní architektura: kritické dějiny, Academia, 2004
Collective: The Phaidon Atlas of Contemporary World Architecture, Phaidon, 2004
Collective: The Phaidon Atlas of 21st Century World Architecture, Phaidon, 2008

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Ševeček, L., Horňáková, L. (ed.): Středoevropská architektura 1890 - 1998, Zlín, 1999