English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG006
NázevPrůmyslové stavby
Course nameIndustrial Buildings

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAlois Nový

Obsahové informace

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost typologie průmyslových staveb, role průmyslu v územním plánování, technologie, doprava a technická infrastruktura, skladování, průmyslový interiér, průmysl a životní prostředí.
Základní informace o navrhování průmyslových závodů od širších územně plánovacích vazeb, interakce bydliště a pracoviště, přes zastavovací plán průmyslového závodu, jednotlivé funkční zóny až po výrobní objekt, pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb.

Harmonogram přednášky

 • 1. Stručné dějiny průmyslové architektury
 • 2. Průmysl a územní plánování
 • 3. Zastavovací plán průmyslového závodu
 • 4. Vliv technologie na koncept průmyslového závodu a objektu
 • 5. Doprava a technická infrastruktura v průmyslovém závodě
 • 6. Vybavenost závodu sociálně hygienickými a doplňkovými zařízeními
 • 7. Skladování v průmyslu
 • 8. Typologie konstrukcí používaných v průmyslové výstavbě
 • 9. Pracovní prostředí a interiér průmyslových staveb
 • 10. Rekonstrukce a nové využití průmyslových závodů (Ing.arch. Yvona Geržová)
 • 11. Průmysl a životní prostředí
 • 12. Zařízení pro malé a střední podnikání (Ing.arch. Yvona Geržová)
 • 13. Průmyslová architektura – inspirace ostatních stavebních druhů

Harmonogram cvičení

 • 1. Analýza situace širších vztahů
 • 2. Analýza zastavovacího plánu
 • 3. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu
 • 4. Analýza technologie výroby ve vztahu k architektuře závodu
 • 5. Analýza skladování
 • 6. Analýza skladování
 • 7. Analýza sociálního programu závodu
 • 8. Analýza sociálního programu závodu
 • 9. Analýza konstrukčního systému
 • 10. Analýza konstrukčního systému
 • 11. Provozní schéma
 • 12. Provozní schéma
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět částečně využívá znalostí získaných v předchozích typologických disciplínách. Jinak se jedná o samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Základní literatura předmětu

KOVAŘÍK, Emil : Průmyslové stavby, Praha: SNTL , 1986
NEUFERT, Ernst: Navrhování staveb, Praha: Consultinvest , 1995
NOVÝ, Alois: Interiér průmyslových staveb, Brno: VUT , 1991
FRÁGNER, Benjamin a HANZLOVÁ, Alena: Industriální stopy, Praha: VCPD ČVUT, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

LORENZ, Peter: Gewerbebau, Industriebau, Leinfelden: A.Koch, 1991
BROTO, Carles: Factories and Office Buildings, Barcelona: Links International, 2008