English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG005
NázevVeřejné stavby 2
Course namePublic Buildings 2

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení1 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantAntonín Odvárka

Obsahové informace

Student zvládne znalost typologie veřejných staveb, sportovních zařízení, zdravotnictví, kulturních a církevních staveb.
Předmět umožní studentům získat základní znalosti pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb pro kulturu, obchod, stravování a dopravu z hlediska provozního, dispozičního i architektonického. Je teoretickou průpravou pro vypracování jednoduchých úkolů v seminářích a především pro navrhování veřejných staveb v následné ateliérové výuce.

Harmonogram přednášky

 • 1. Sportovní stadiony
 • 2. Tělocvičny a sportovní haly
 • 3. Posilovny, fitnesscentra a rekreační sporty
 • 4. Kryté bazény a koupaliště
 • 5. Zdravotnická zařízení
 • 6. Nemocnice
 • 7. Lázeňská a léčebná zařízení
 • 8. Muzea a galerie
 • 9. Kostely, církevní stavby, smuteční síně a krematoria
 • 10. Divadla a kina
 • 11. Koncertní sály
 • 12. Výstavní plochy a areály
 • 13. Zoologické zahrady a akvária

Harmonogram cvičení

 • 1.-2. Podklady pro analýzu
 • 3.-8. Analýza realizované veřejné stavby
 • 9.-12. Vizuální prezentace realizované veřejné stavby
 • 13. Konečné hodnocení výsledků práce
Předmět navazuje na Veřejné stavby I. a některé typologické disciplíny vyučované v předchozích semestrech. Částečně využívá znalostí získaných v dějinách architektury.

Základní literatura předmětu

SCHRÁNIL, Bedřich a kolektiv: Projektování staveb bytových a občanských, Praha: SNTL , 1979
PEARMAN, Hugh: Contemporary World Architecture, London: Phaidon Press , 1998
: Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, , 2009