English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAG001
NázevSoudobá architektura
Course nameContemporary Architecture

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav architektury
GarantMarkéta Žáčková

Obsahové informace

Student se bude orientovat v dějinách světové architektury po roce 1960. Student se bude orientovat v dějinách české architektury po roce 1960. Student pozná základní stylové proudy v současné architektuře. Student bude znát výrazné osobnosti současné české architektury. Student porozumí klíčovým teoretickým názorům v současné architektuře.
Vstupní informace o soudobé architektonické scéně, hlavních proudech a vůdčích osobnostech determinujících soudobou architekturu. Slouží na samém počátku studia pro výchozí orientaci ve vlastní ateliérové tvorbě následujícího semestru.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod 1: Architektura a urbanismus v Evropě od starověku do 18. století
 • 2. Úvod 2: Architektura a urbanismus v Evropě od 19. století
 • 3. Kořeny modernismu (A. Loos, L. Mies van der Rohe, Le Corbusier)
 • 4. Postmoderna (R. Venturi, R. Bofill, J. Stirling a další)
 • 5. High-tech (R. Rogers, N. Foster, N.Grimshaw a další)
 • 6. Dekonstruktivismus (P. Eisenman, B. Tschumi, Z. Hadid, R. Koolhaas a další)
 • 7. Organická architektura (F. Gehry, S. Calatrava a další)
 • 8. Minimalismus (P. Zumthor, J. Herzog - P. de Meuron a další)
 • 9. Kritický regionalismus (A. Siza, R. Legoretta a další)
 • 10. Kritika modernismu, tradicionalismus (L. Krier, Q. Terry a další)
 • 11. Tradicionalismus a rekonstrukce památek
 • 12. Česká architektura po roce 1989
 • 13. Česká architektura po roce 1989, brněnská scéna
Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplínu. Předpokládá se všeobecný kulturně historický přehled na úrovni středoškolských znalostí.

Základní literatura předmětu

KRIER, Léon: Architektura - volba nebo osud, Praha: Academia, 2001
HORÁČEK, Martin: Za krásnější svět: Tradicionalismus v architektuře 20. a 21. století, Brno: Barrister a Principal - VUTIUM, 2013
FRAMPTON, Kenneth: Moderní architektura: Kritické dějiny, Praha: Academia, 2004
ŠVÁCHA, Rostislav: Česká architektura a její přísnost, Praha: Prostor, 2004
WATKIN, David: A History of Western Architecture, London: Laurence King Publishing, 2005
: , , 0