English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAE01
NázevGeodézie a kartografie
Course nameGeodesy and Cartography

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Student získá znalosti z oblasti geodézie mající vztah k projekci, realizaci a dokumentaci staveb. Speciální pozornost je věnována pokročilým technologiím pro hromadný sběr prostorových dat - fotogrammetrie, laserové skenování, mobilní mapování. Základní informace o informačním modelu budovy.
Úloha geodézie pro stavebnictví a architekturu. Geodetické polohové a výškové základy. Globální polohové systémy. Úhlová a délková měření. Základní souřadnicové výpočty. Určení výšek. Digitální model terénu. Mapování-geodetické metody. Vytyčovací práce. Určování posunů a deformací stavebních objektů. Určování ploch a kubatur. Fotogrammetrické mapování. Blízká fotogrammetrie v architektuře a památkové péči. Laserové skenování. Dálkový průzkum. Katastr nemovitostí . Základy kartografie. Mapová díla v České republice. Geografické informační systémy.

Harmonogram přednášky

 • 1.Úloha geodézie pro stavebnictví a architekturu. Vysvětlení základních pojmů, jednotky, historický vývoj.
 • 2.Geodetické polohové a výškové základy v ČR. Souřadnicové systémy WGS-84, JTSK. Globální polohové systémy.
 • 3.Základní souřadnicové výpočty. Rajon, protínání, polygonové pořady. Transformace.
 • 4.Úhlová a délková měření.
 • 5.Měření výšek. Nivelační síť. Digitální model terénu.
 • 6.Přístrojová technika.
 • 7.Mapování geodetickými metodami. Zaměřování staveb pro rekonstrukci.
 • 8.Vytyčovací práce. Určování ploch a kubatur. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
 • 9.Tvorba mapových podkladů fotogrammetrickými technologiemi. Blízká fotogrammetrie v architektuře a památkové péči.
 • 10.Laserové skenování. Dálkový průzkum.
 • 11.Katastr nemovitostí.
 • 12.Základy kartografie. Mapová díla v ČR.
 • 13.Geografické informační systémy, informační model budovy.
Základní středoškolské znalosti.

Základní literatura předmětu

Vitásek, J. a kol.: Geodézie I, II, III, IV, VUTIUM Brno, 0

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Torge Wolfgang: Geodesy, de Gruyter, 2001
Staněk, Hostinová, Kopáčik: Geodézia v stavebníctve, Jaga, Bratislava, 2007