English

Katalog předmětů

Identifikace

KódAE001
NázevGeodézie a kartografie
Course nameGeodesy and Cartography

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav geodézie
GarantVlastimil Hanzl

Obsahové informace

Student získá znalosti z oblasti geodézie mající vztah k přípravě projektu, realizaci a dokumentaci staveb. Speciální pozornost je věnována pokročilým technologiím pro hromadný sběr prostorových dat - fotogrammetrie, laserové skenování, mobilní mapování. Základní informace o informačním modelu budovy.
Úloha geodézie pro stavebnictví a architekturu. Geodetické polohové a výškové základy. Globální navigační satelitní systémy. Úhlová a délková měření. Základní souřadnicové výpočty. Určení výšek. Digitální model terénu. Mapování-geodetické metody. Vytyčovací práce. Určování posunů a deformací stavebních objektů. Určování ploch a kubatur. Fotogrammetrické mapování. Blízká fotogrammetrie v architektuře a památkové péči. Pozemní a letecké laserové skenování. Mobilní mapovací systémy. Dálkový průzkum. Katastr nemovitostí. Základy kartografie. Mapová díla v České republice. Geografické informační systémy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úloha geodézie pro stavebnictví a architekturu. Vysvětlení základních pojmů, jednotky, historický vývoj.
 • 2. Geodetické polohové a výškové základy v ČR. Souřadnicové systémy a referenční rámce. Globální navigační satelitní systémy.
 • 3. Úhlová a délková měření. Základní souřadnicové výpočty.
 • 4. Měření výšek. Digitální model terénu.
 • 5. Mapování geodetickými metodami. Zaměřování staveb pro rekonstrukci. Přístrojová technika.
 • 6. Tvorba mapových podkladů fotogrammetrickými technologiemi. Blízká fotogrammetrie.
 • 7. Vytyčovací práce. Určování ploch a kubatur. Určování posunů a deformací stavebních objektů.
 • 8. Speciální práce ve stavebnictví a průmyslu.
 • 9. Katastr nemovitostí.
 • 10.Laserové skenování. Dálkový průzkum.
 • 11.Základy kartografie. Mapová díla v ČR.
 • 12.Geografické informační systémy, informační model budovy.
 • 13.Test.
Základní středoškolské znalosti.

Základní literatura předmětu

TORGE, Wolfang: Geodesy , Berlin: de Gruyter, 2001

Doporučená literatura ke studiu předmětu

STANĚK,Vlastimil a HOSTINOVÁ, Gabriela aKOPÁČIK Aloiz: Geodézia v stavebníctve, Bratislava:Jaga, 2007