English

Katalog předmětů

Identifikace

Kód0A5
NázevDeskriptivní geometrie (1)
Course nameDescriptive geometry

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky2 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantKvětoslava Prudilová

Obsahové informace

Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Perspektivní kolineace, perspektivní afinita, afinní obraz kružnice. Mongeovo promítání, kolmá axonometrie. Základní pojmy z teorie křivek a ploch, šroubovice, některé přímkové šroubové plochy, rozvinutelné plochy, rotační plochy.

Harmonogram přednášky

 • 1. Úvod – princip středového a rovnoběžného promítání. Perspektivní kolineace a afinita, jejich základní vlastnosti. Křivka afinní ke kružnici. Trojúhelníková a proužková konstrukce elipsy, Rytzova konstrukce.
 • 2. Řešení konstruktivních euklidovských úloh. Systém základních úloh. Mongeovo promítání – úlohy polohy.
 • 3. Mongeovo promítání – úlohy metrické. Zavádění dalších průměten. Zobrazování těles.
 • 4. Řezy hranolových, jehlanových, válcových a kuželových ploch. Průsečíky přímky s hranolovými, jehlanovými, válcovými a kuželovými plochami.
 • 5. Kulová plocha a její řez, průsečík přímky s kulovou plochou. Axonometrie – klasifikace.
 • 6. Kolmá axonometrie – úlohy polohy, úlohy metrické v souřadnicových rovinách. Zářezová metoda. Skuherského metoda.
 • 7. Základní pojmy z teorie křivek a ploch. Šroubovice, její vlastnosti a konstrukce.
 • 8. Pravoúhlá uzavřená a otevřená přímková šroubová plocha, jejich řez a tečna ke křivce řezu.
 • 9. Rozvinutelné plochy a jejich rozvinutí.
 • 10. Rozvinutelné plochy dané dvěma rovinnými křivkami.
 • 11. Rotační plochy a jejich řezy. Tečna ke křivce řezu.
 • 12. Proniky rotačních ploch. Tečna k pronikové křivce.
 • 13. Proniky rotačních ploch - dokončení.
 • Cvičení
 • 1. Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Tečny z daného bodu a rovnoběžné s daným směrem ke kuželosečkám. Ukázky konstrukce kuželoseček z daných prvků užitím ohniskových vlastností.
 • 2. Perspektivní kolineace a perspektivní afinita. Konstrukce elipsy afinní ke kružnici. Tečny elipsy užitím afinity.
 • 3. Řešení eukleidovských konstrukcí ve stereometrii užitím základních úloh pro potřeby deskriptivní geometrie. Řešení konstruktivních úloh v Mongeově projekci.
 • 4. Řešení konstruktivních úloh v Mongeově projekci. Zobrazování těles.
 • 5. Řezy hranolů, jehlanů, válců a kuželů v Mongeově promítání.
 • 6. Řez kulové plochy. Průsečíky přímky s výše jmenovanými tělesy.
 • 7. Kontrolní práce. Kolmá axonometrie – řešení konstruktivních úloh s metrickými úlohami v souřadnicových rovinách.
 • 8. Zářezová metoda. Řešení některých metrických úloh – Skuherského metoda. Šroubovice.
 • 9. Šroubovice v axonometrii. Šroubový konoid.
 • 10. Rozvinutelné plochy – komplanace kužele, válce. Rozvinutelné plochy dané dvěma rovinnými křivkami.
 • 11. Rozvinutelné plochy – pokračování. Řezy rotačních ploch s tečnou ke křivce řezu.
 • 12. Kontrolní práce. Proniky rotačních ploch, tečna k pronikové křivce.
 • 13. Zápočet.
Základní znalosti geometrie v rovině a stereometrie v rozsahu střední školy.
Literatura není u předmětu zadána