English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCX900
NázevZávěrečný projekt
Course nameFinal Project

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav automatizace inženýrských úloh a informatiky
GarantJan Jandora

Obsahové informace

Diplomový projekt ověřuje kvalifikační připravenost pro výkon profese inženýra. Prokazuje schopnost absolventa aplikovat své znalosti. Diplomový projekt je vždy individuální, samostatnou prací studenta a jako takový je také klasifikován.
Diplomový projekt je vymezen oborem, které si student zvolil na počátku navazujícího magisterského studia.

Harmonogram přednášky

  • Samostatná semestrální práce doplněná vybranými detaily prokazujícími reálnost navrhovaného řešení v souvislosti s oborem navazujícího magisterského studijního programu.
Literatura není u předmětu zadána