English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCP004
NázevOdborná exkurze
Course nameSpecial Field Trip

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná
Počet dnů výuky v terénu5

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav vodního hospodářství obcí
GarantPetr Hluštík

Obsahové informace

Student během týdenní exkurze rozšíří teoretické znalosti o praktické návštěvou vodohospodářkých objektů, staveb, závodů, firem a společností. Jde o exkurze na: čistírny odpadních vod, úpravny vody, bazény, liniové stavby, moderní úpravy toků, přehrady, hráze, jezy, závlahové a meliorační stavby, rybníky a rybníkářství, pozemkové úpravy a další.
Dalším typem exkurzí jsou závody vyrábějící vodohospodářský sortiment, kde student navštíví provoz daného podniku.
Exkurze je pořádána jako společné akce vodohospodářského oboru. Kromě vedoucího exkurze participují ještě další pedagogové, aby bylo možno k výkladům, poskytovaným provozovateli navštívených zařízení, poskytnout výklad specializovaného odborníka. Snahou je část exkurze cílit do nejbližších sousedících států – Rakouska, Slovenska, Maďarska nebo Polska. Jako cíl jsou vybírány význačné vodojemy, kanalizační čistírny, bazénové areály, moderní úpravy toků, nádrže a meliorační stavby. Dalším typem objektů jsou závody vyrábějící vodohospodářský sortiment.
Hydraulika a hydrologie, Operační a systémová analýza, Inženýrské sítě, Chemie a technologie vody, navrhování stavebních konstrukcí, stokování, čištění odpadních vod
Literatura není u předmětu zadána
  • Aktuální informace budou před konáním exkurze zveřejněny na http://water.fce.vutbr.cz/uvho/.

WWW stránka předmětu

http://water.fce.vutbr.cz