English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCN052
NázevDiplomový seminář (K-ZEL)
Course nameDiploma seminar (K-ZEL)

Zařazení

Zařazení ve studijních programech

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav železničních konstrukcí a staveb
GarantOtto Plášek

Obsahové informace

Student získá přípravu pro zpracování diplomové práce, nastuduje poslední poznatky o technickém rozvoji železničních staveb a konstrukcí.
Příprava zpracování diplomové práce. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.

Harmonogram cvičení

  • 1.-3. Příprava zpracování diplomové práce.
  • 3.-8. Semináře k aktuálním problémům železničních staveb a konstrukcí.
  • 9.-10. Zpracování a obhajoba seminární práce s tématikou diplomové práce.
Znalost problematiky z teoretických a odborných předmětů souvisejících s tvorbou diplomové práce: Železniční stavby a konstrukce, železniční stanice a uzly, kolejová doprava ve městech, přepravní systémy.

Základní literatura předmětu

: Nové železniční technologie, KPM Konsult Brno, 2014

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: Der Eisenbahningenieur, EurailPress, 2014
: Railway Track and Structures, Simmons-Boardman Publishing Inc., 2014