English

Katalog předmětů

Identifikace

KódCA091
NázevPočítačová podpora numerických metod
Course nameComputer support of numerical methods

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav matematiky a deskriptivní geometrie
GarantJiří Vala

Obsahové informace

Využití softwaru MATLAB pro řešení úloh numerické matematiky, jako volitelná nadstavba kurzů CA01, CA02, CA04 a CA06.
Prostředí MATLABu, základy programovacího jazyka. Aplikace: numerické řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic a jejich soustav, interpolace a aproximace reálných funkcí, metoda nejmenších čtverců, efektivní řešení diferenciálních rovnic metodou sítí a metodou konečných prvků.

Harmonogram cvičení

  • 1.-4. Základy prostředí a programovacího jazyka MATLAB.
  • 5.-7. Numerické řešení algebraických rovnic a jejich soustav.
  • 8.-10. Interpolace a aproximace funkcí.
  • 11.-13. Numerické řešení diferenciálních rovnic.
Základní kurzy matematiky bakalářského studia BA06, BA07, BA02, BA04. Průběžné studium některého z předmětů CA01, CA02, CA04 nebo CA06.

Základní literatura předmětu

Stanoyevitch A.: Introduction to Numerical Ordinary and Partial Differential Equations Using MATLAB, Wiley-Interscience, 2005

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Karban P.: Výpočty a simulace v programech MATLAB a SIMULINK, Computer Press, 2006
  • Výuka je plánována v počítačové učebně MAT.