English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS8
NázevŠpanělština - konverzace
Course nameSpanish conversation class - Advanced

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Student prohloubí své dovednosti zejména v komunikaci. Hlavní procvičovaná dovednost je mluvené slovo. Student umí interaktovat s rodilým mluvčím bez obtíží. Vyjádří svůj názor k aktuálním tématům, je schopen si vyslechnout protichůdné názory a porovnat je. Je schopen plynule vyjádřit zřetelně důvodu, city, preference, emoce na všechna standardní témata. Umí se vyjadřovat k situacím hypotetickým nebo minulým. Dojde k rozšíření slovní zásoby, případně k získání nové slovní zásoby určitých oblastech. Student si zlepší prezentační schopnosti, jelikož velmi často musel prezentovat před zbytkem třídy. Oblasti které student ovládá jsou: jídlo, nákupy, typický den, rodina, škola, volný čas, četba, hudba, TV, Móda, Cestování, Zdravi, Kariéra, Plány do budoucna. Úroveň odpovídá B2, ale výhradně zaměřená na mluvení a komunikační schopnosti.
Tento předmět se zaměřuje na procvičování konverzačních, prezentačních a argumentačních schopností na různá témata. Sylabus kurzu může být měněn dle uvážení vyučujícího. Hlavní oblasti jsou rodina, práce, studium, zdraví, plány do budoucna.

Harmonogram cvičení

 • 1 Týden – Představení sám sebe. Co je úspěch, osobní data, cesta od neúspěchu k úspěchu.
 • 2 Týden – Rodina. Moje rodina. Vycházet dobře s členy rodiny, životní etapy, věřit svým blízkým
 • 3 Týden – Můj dům/domov. Úkoly okolu domu. Zahrada. Úvahy o domově
 • 4 Týden – Nákupy. Jsou nákupy zábava nebo otrava. Druhy nákupů a nákupních středisek. Virtuální návštěva daného nákupního střediska.
 • 5 Týden – Můj typický den/týden/rok. Víkendové aktivity, Co bych dělal s 300.000,- Kč
 • 6 Týden – Četba. Co čtu nejčastěji. Druhy literatury. Co bych nečetl. Pro a proti četby
 • 7 Týden – Zábava a volný čas. Jaký druh kulturních aktivit mám rád/ráda. Co dělá „dobrý film“. Druhy umění a názor. Preference co se týká kultury a umění.
 • 8 Týden – Prázdninové cestování. Místa navštívená a které se navštíví. Druhy cestování. Kam bych jel a kam ne.
 • 9 Týden – Kamarádi a známé. Moji kamarádi. Koho bys chtěl potkat. Co dělá dobrého kamaráda. Nepříjemné zkušenosti s přátelstvím.
 • 10 Týden – Zdraví. Můj zdravotní stav. Dobré a špatné návyky. Výživa. Jak začít žít zdravěji.
 • 11 Týden – Čeho se bojím nebo obávám. Skončí svět ? – důvody. Tipy jak žít „bezstarostn쓨
 • 12 Týden – Budoucnost – Kariéra. Příležitosti. Založení rodiny. Děti.
 • 13 Týden - Zápočet
The student should have fisnished BYS4 and therefore be at (B2 –) level according to EFR.

Základní literatura předmětu

F. Castro et al.: Vybrané kapitoly a témata (Konverzační), Edelsa, 2006