English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS7
NázevŠpanělština odborná oborová
Course nameProfessional Spanish in Architecture

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky španělského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství se zaměřením na obor architektura, a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologií v oblasti architektury na základě četby a studia autentických odborných textů. Studenti se zlepší v porozumění odbornému španělskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci svého projektu a přednést ji před svými kolegy.
Kurz španělštiny je zaměřen na nácvik čtení, pochopení a diskuze odborných témat z oblasti architektury na úrovni B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory v autentických odborných textech v rámci svého oboru.
Nácvik diskuze a přednesení prezentací svého projektu.

Harmonogram cvičení

 • 1. Dům – typologie, popis konstrukce.
 • 2. Půdorys a pohledy - popis plánů, řezů, pohledů.
 • 3. Bytová zástavba – typy, rekonstrukce, sociální bydlení
 • 4. Veřejné stavby – typologie, funkce.
 • 5. Rekonstrukce budov, památková péče.
 • 6. Průmyslové stavby, brown fields.
 • 7. Ekologické stavby – popis ekologických prvků.
 • 8. Město – urbanistický pohled na členění města, rozvoj.
 • 9. Udržitelná zástavba – urbanistické problémy, urban sprawl.
 • 10. Materiály – soudobé materiály, použití dřeva v architektuře.
 • 11. Zeleň – začlenění zeleně, zelené fasády.
 • 12. Interiéry a výstavnictví.
 • 13. Zápočtový test.
Studenti potřebují ovládat obecnou španělštinu na úrovni B1 dle CEFR, které mohou dosáhnout v kurzech BYS3 a BYS32.

Základní literatura předmětu

: vybrané texty z odborné literatury, , 2013