English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS6
NázevŠpanělština odborná
Course nameProfessional Spanish – Part 2

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Studenti si prohlubují znalosti týkající se španělského odborného stylu, zejména s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si prohloubí znalosti terminologie zejména v oboru stavebních realizací. Studenti si zlepší porozumění odbornému španělskému textu a budou schopni vytvořit prezentaci a přednést ji před svými kolegy v učebně.
Nácvik čtení pro informaci a pochopení argumentace na úrovni B1+/B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory ve vysoce odborných zdrojích v rámci svého oboru. Kurz se zaměřuje převážně na stavební realizace. Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.

Harmonogram přednášky

 • 1. Studium na univerzitě a využití informačních technologií
 • 2. Obory stavebního inženýrství
 • 3. Terminologie pozemní stavby
 • 4. Nejpoužívanější stavební materiály
 • 5. Pozemní stavby
 • 6. Výpočty ploch a obsahů, jednoduché cvičení z geometrie
 • 7. Příprava staveniště
 • 8. Mechanika zemin
 • 9. Použití betonu ve stavebnictví
 • 10. Použití dřeva ve stavebnictví
 • 11. Použití ocele ve stavebnictví
 • 12 Úvod do konstrukce mostů, silnic a železnic
 • 13 Zápočet
Znalost obecné angličtiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. Doporučuje se aby studenti měli již absolvované kurzy BYS1 až po BYS4 obecné španělštiny. Doporučuje se také aby studenti absolvovali kurz BYS5.

Základní literatura předmětu

: vybrané texty z odborné literatury, , 2013