English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS5
NázevŠpanělština odborná základní
Course nameProfessional Spanish – Part 1

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky španělského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou terminologií svého studijního oboru (konstrukce, dopravní stavby, pozemní stavby, stavebně materiálové inženýrství, vodní stavby, geodézie a kartografie, ekonomika a management ve stavebnictví). Studenti se zlepší v porozumění odbornému španělskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci na odborné téma a přednést ji před svými kolegy v učebně.
Nácvik čtení pro informaci a pochopení argumentace na úrovni B1+/B2- Společného evropského referenčního rámce, která předpokládá, že student si dokáže najít informace, myšlenky a názory ve vysoce odborných zdrojích v rámci svého oboru. Nácvik PowerPointových prezentací na dané odborné téma.

Harmonogram cvičení

  • 1. Studium na univerzitě a využití informačních technologií
  • 2. Obory stavebního inženýrství
  • 3. Základní stavebně-inženýrská terminologie
  • 4. Stavební materiály
  • 5. Pozemní stavitelství
  • 6. Čísla, jednotky a míry.
  • 7. Jak prezentovat ve spanělštině
  • 8.-12. Odborné texty s tématikou jednotlivých studijních oborů
  • 13.Zápočtový týden
Znalost obecné španělštiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce. Doporučuje se aby studenti měli již absolvované kurzy BYS1 až po BYS4.

Základní literatura předmětu

: vybrané texty z odborné literatury, , 2013