English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS32
NázevŠpanělština pro středně pokročilé II
Course nameSpanish Intermediate - Part II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Student je schopen mluvit s rodilým mluvčím v reálných situacích a porozumět obsahu řeči, pokud se jedná o každodenní témata. Rozumí základním myšlenkám zpráv ve sdělovacích prostředcích, pokud jsou zprostředkované standardní formou. Je schopen pochopit vazby mezi osoby a věci, nebo osoby a city (rozruch, radost, strach), pokud jsou popsány standardním způsobem. Během rozhovoru je schopen se vyjádřit o různých tématech jako jsou rodina, počasí, volný čas, každodenní činnosti umí si vyžádat doplňující informace, když něčemu nerozumí. Po telefonu by měl být schopen rozumět základním myšlenkám a přetlumočit co bylo řečeno. Je schopen vyprávět obsah filmu nebo knihy kterou přečetl. Pokud téma není moc složitý, je schopen podat doplňující detaily aby mu bylo rozuměno. Pokud někdo argumentuje, je schopen rozumět argumentaci, přinejmenším základním bodům. Je schopen mluvit o svých tužbách a obhájit je, vyjádřit nesouhlas, argumentovat proč je určitá situace nebo věc dobrá či nikoli, vyjádřit názor, podat stížnost a žádat vysvětleni. Použití kondicionálu a různé časy subjuntiva mu umožní vyjádřit nepravděpodobné situace nebo hypotézy. V oblasti slovní zásoby, umí fráze, které mu umožní se zorientovat při nakupování, srovnávat ceny a předměty na základě vlastností, vyjádřit se k hypotetickým situacím, umí popsat dům a jeho vybavení, oblečení, peníze, osobní vazby, volnočasové aktivity, TV, životopisy. Výstupní úroveň po absolvování je B1 dle CEFR (Evropského referenčního rámce).
Tento předmět se zaměřuje na následující oblasti: Nakupování, žádost o povolení něco vykonat. Hodnocení věcí, vyjádření účelu. Vyjádření nepravděpodobných skutky. Vyjádření tužeb a názorů. Pomoct. Účast na debatě, argumentace. Popis minulých události.

Harmonogram přednášky

 • Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 2
 • 1 Týden – Unidad 11 Nakupování v obchodě. Žádat o povolení, žádat o laskavost. Povolit nebo odmítnout něco zdvořilým způsobem. Vazby te/le/les importa que + sujunktiv/oznamovací způsob. Způsoby placení
 • 2 Týden – Unidad 11 Hodnocení věcí, šatů, cen. Výjádřit účel. Opakování osobních zájmen nepřízvučných. Vazby Para que + subjunktiv / Para + infinitiv. Nakupovací návyky ve Španělsku.
 • 3 Týden – Unidad 12 Vyjádřit málo pravděpodobné domněky. Vyjádřit touhy. Podmínkové věty s vazbou na subjunktiv. Vazby Me gustaría + infinitiv. Mezilidské vztahy
 • 4 Týden – Unidad 12 Vyjádřit názor, radit někomu. Vazby Creo que + Indikativ/ No creo que + Subjunktiv. Předpřítomný čas subjunktiva. Nepravidelná slovesa. Různá stádia vzdělání. Vzdělávací sytem ve španělsku.
 • 5 Týden – Unidad 13 Poskytnout pomoc. Vytvořit si plány na víkend. Vazby Querer + infinitiv/ Querer que + subjunktiv/ Pensar + infinitiv/ Acabar de + infinitiv. Volný čas a svět zábavy.
 • 6 Týden – Unidad 13 Vyjádřit nesouhlas. Přípustkové věty. Nové druhy zábavy.
 • 7 Týden – Unidad 14 Zůčastnit se debaty. Argumentace a strukturování projevu. Spojovací vazby. Revize složených vět. Televizní debaty
 • 8 Týden – Unidad 14 Zdvořilostní vazby. Vyjádřit překážky. Tvorba slov. Televizní programy ve Španělsku – zvyky.
 • 9 Týden – Unidad 15 Popisovat minulé události. Popsat minulost. Revize minulých časů. Biografická data.
 • 10 Týden – Unidad 15 Popsat předminulé děje. Rozdíly minulých časů – nedokonavý a jednoduchý. Laureát Nobelovi ceny v kolumbii.
 • 11 Týden – Procvičování probraných témat
 • 12 Týden – Konverzace na probraná témata
 • 13 Týden – Zápočet
Studenti by měli mít znalost odpovídající B1- získané v předchozím kurzu BYS3, aby se dokázali v tomto kurzu orientovat.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Castro F., Marín F. y Morales Reyes: Nuevo Ven 2 - libro de alumno (lekce 11 - 15), Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2006

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/spanelstina/