English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS29
NázevŠpanělština pro mírně pokročilé (zkouška)
Course namePre-Intermediate Level Spanish (exam)

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení0 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Tato zkouška odpovídá úrovni A2 podle CEFR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky). Studenti prokáží schopnost ústně i písemně používat základní slovní zásobu ve španělském jazyce v běžných denních situacích.
K předmětu se vypisují čtyři volitelné předměty BYS1, BYS12, BYS2 a BYS22, ve kterých studenti získají požadované znalosti a dovednosti. Obsah zkoušky vychází z knihy Espaňol en marcha (Nivel Básico A1 + A2) - libro del alumno F.C.Viúdez, Pilar D.Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco.
Zkouška se skládá ze dvou částí, z písemné, kde se prověřuje znalost gramatiky, slovní zásoby, schopnost porozumění textu, poslechu a psaní ve španělštině, a ústní, která zkouší schopnost hovořit, krátce o daném tématu a reagovat na dotazy. Časová dotace pro vykonání zkoušky včetně ústní části jsou 2 hodiny.

Harmonogram přednášky

  • Předmět se vypisuje během zkouškového období zimní i letní. Pokud vyučující nestanoví jinak je možné se domluvit individuálně. Časová dotace pro vykonání zkoušky jsou 2 hodiny.
Student by měl ovládat látku probranou v kurzech BYS1 – BYS12 – BYS2 – BYS22 což odpovídá celému obsahu učebnice Espaňol en Marcha Nivel Básico (A1+A2).

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Castro F., Marín F. y Morales Reyes: Nuevo Ven 1 + Nuevo Ven 2 (lekce 1 - 5), Edelsa Grupo Didascalia, S.A., 2006

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/spanelstina/