English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS22
NázevŠpanělština pro mírně pokročilé II
Course nameSpanish Pe-Intermediate II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantDaniel Rodriguez

Obsahové informace

Student bude schopen porozumět i lehce složitějším textům vyjadřující abstraktnější myšlenky (např. pocity) při kterých je použit podmiňovací způsob. Porozumí událostem bez větších obtíží za předpokladu, že bude použitá základních komunikačních slovní zásoba. Zvládne celkem plynulé a přesnější vyjadřování. Bude schopen volně diskutovat o tématech, která jsou jim známá. Porozumí poslechům, bude schopen prezentovat informace z mluvených a psaných zdrojů. Porozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí a bude schopen používat jazyk účinněji a spontánně pro společenské, studijní a pracovní účely. Student dosáhne výstupní úrovně A2 dle CEFR (Evropský referenční rámec).
Tento kurz se zaměřuje na výuku následujících oblastí:
Praktické dovednosti: Životopis, záliby, vyjádřit průběh a trvání děje, popsat přerušený děj, mluvit o náladách, popsat osobnost člověka, vyjádřit názor, vyjádřit souhlas a nesouhlas, vyjádřit povinnost osobním a neosobním tvarem sloves, instrukce a rozkazy, vyjádřit domněnku a pravděpodobnost, ptát se na adresu, vyjádřit přibližný čas a vzdálenost, nepřímá řeč, citoslovce, žádost o informace
Gramatické dovednosti: Opakování minulých časů, vazby estaba + gerundium, llevar + gerundium, použití sloves ser a estar, budoucí čas jednoduchý, sloveso parecer, přitomný čas subjunktiva, kladný a záporný imperativ, jednoduchý kondicionál, neosobní vazba se, předminulý čas, nepřímá řeč v kladných větách a otázkách
Slovní zásoba: Osobní data, osobní doklady, přídavná jména pro popis nálad a osobnosti, domácí práce, vaření, recepty, cestování, denní tisk, jednotlivé časti denního tisku, záliby.

Harmonogram přednášky

 • Všechny lekce (s názvem Unidad) se opírají o učebnici Espaňol en marcha Nivel Básico (A1+A2)
 • 1. týden – Unidad 13A – Jednoduchý kondicionál.
 • 2. týden – Unidad 13B – Budoucí čas jednoduchý. Podmínkové věty reálné.
 • 3. týden – Unidad 13C – Zájmena předmětu přímého a nepřímého. Spelling rules of word stress.
 • 4. týden - Unidad 14A – Minulý čas nedokonavý a jeho použití.
 • 5. týden – Unidad 14B – Komparativy a superlativy
 • 6. týden – Unidad 14C – Pokyny jak se dotat z jednoho místa na druhý. Pravidla pravopisu a výslovnosti dvojhlásek.
 • 7. týden – Unidad 15A – Nakupování po telefonu.
 • 8. týden – Unidad 15B – Neurčitá zájmena. Pravidla pravopisu a výslovnosti samohlásek které netvoří dvojhlásky.
 • 9. týden – Unidad 15C – Neosobní zájmena s vazbou /se/
 • 10.týden – Unidad 16A - Rozkazovací způsob kladný a záporný.
 • 11.týden – Unidad 16B – Duševní rozpoložení. Slovesa /ser/ /estar/
 • 12.týden – Unidad 16C – Subjunktiv přítomného času a jeho použití ve zdvořilostních frázích.
 • 13. týden – Zápočtový test (dle pokynů vyučujícího).
 • Metoda vyučování
 • formou cvičení s učebnicí a použitím audiovizuální techniku
Znalosti na úrovni A2- dle CEFR, nebo na úrovni kurzu BYS2

Doporučená literatura ke studiu předmětu

F.C.Viúdez, Pilar D. Ballesteros, Ignacio Rodero Díez, Carmen Sardinero Franco.: Espaňol en marcha I (Nivel Básico A1 + A2) - libro del alumno (Lekce 13 -16), SOCIEDAD GENERAL ESPAŇOLA DE LIBRERÍA, S.A., 2007

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/spanelstina/