English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYS12
NázevŠpanělština pro začátečníky II
Course nameSpanish Elementary - Part II

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantJolana Tluková

Obsahové informace

Student si rozšíří své základní znalosti španělské gramatiky a slovní zásoby na úroveň A1 dle evropského rámce CEFR.
Bude schopen ve španělštině číst, překládat a vytvářet jednoduché texty v čase přítomném, minulém i budoucím. Bude umět popsat osobu, zeptat se na věk, popsat svůj program dne, pojmenovat části oblečení, barvy, a materiály, zeptat se na cenu, pozvat někoho na schůzku, omluvit se, vyjádřit své plány do blízké budoucnosti, zareagovat v telefonu, mluvit o zkušenostech a nedávné minulosti. Student si rozšíří základní španělskou gramatiku v těchto oblastech – přivlastňovací zájmena, osobní zájmena ve 3.a 4. pádu, časování zvratných sloves (levantarse) a dalších nepravidelných sloves (salir, volver, oír...), přítomný čas průběhový, blízký budoucí čas s vazbou IR A, minulý čas složený.
Tento kurz je určen pro mírně pokročilé studenty na úrovni A1- dle CEFR, a je zaměřen na následující oblasti - popsat osobu, věk, svůj program dne, pojmenovat části oblečení, barvy, a materiály, pozvat někoho na schůzku, vyjádřit své plány do blízké budoucnosti, zareagovat v telefonu, mluvit o zkušenostech a nedávné minulosti. Student si rozšíří základní španělskou gramatiku v těchto oblastech – přivlastňovací zájmena, osobní zájmena ve 3.a 4. pádu, časování zvratných sloves (levantarse) a dalších nepravidelných sloves (salir, volver, oír...), přítomný čas průběhový, blízký budoucí čas s vazbou IR A, minulý čas složený.
Kurz bude zakončen zápočtovým testem.

Harmonogram přednášky

 • Harmonogram se opírá o lekce v učebnici Espanol en marcha I.
 • 1.týden - Unidad 5A – Návštěva restaurace, druhy jídel, jak si objednat.
 • 2.týden - Unidad 5B – Záliby, jak trávíme volný čas, sloveso gustar.
 • 3.týden - Unidad 5C – Vaření, druhy ovoce a zeleniny, rozkazovací způsob.
 • 4.týden - Unidad 6A – Přídavná jména pro označení barev. Spojení sloves gustar, quedar a parecer se zájmeny v příslušném pádu.
 • 5.týden - Unidad 6B – Měsíce, roky a horoskopy. Zeptat se na právě probíhající činnost. Používání průběhového času.
 • 6.týden - Unidad 6C – Aktivity a místa na trávení volného času. Svátky a tradiční oslavy ve Španělsku.
 • 7.týden - Unidad 7A –Vyjádřit záměry a plány do budoucnosti. Plánovat různé alternativy. Rozhovor po telefonu.
 • 8.týden - Unidad 7B – Používání osobních zájmen ve spojení s předmětem ve čtvrtém a třetím pádě. Rozlišení mezi budoucím a přítomným časem.
 • 9.týden - Unidad 7C – Mluvit o událostech, které se již staly. Zeptat se na příčiny a omluvit se. Slovní zásoba v oblasti zeměpisu.
 • 10.týden - Unidad 8A – Préterito perfecto compuesto. Préterito Indefinido sloves Estar a Ir.
 • 11.týden - Unidad 8B - Co jsi dělala včera? Minulý čas prostý.
 • 12.týden - Unidad 8C - Popis počasí, svátky v Mexiku.
 • 13.týden - Zápočtový test.
Znalosti na úrovni A1-, které mohli získat v kurzu BYS1 začátečníci I.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

Viúdez et al.: Espaňol en marcha I - libro del alumno (lekce 5 - 8), SGEL, 2005
 • Espaňol Lengua Extranjera - Nuevo Ven 1 - Francisca Castro, Fernando
 • Marín, Reyes Morales y Soledad Rosa

WWW stránka předmětu

http://spv.webnode.cz/spanelstina/