English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR8
NázevRuština - konverzace
Course nameRussian conversation

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Student si prohloubí své znalosti zejména v komunikaci. Hlavní procvičovaná dovednost je mluvené slovo. Student bude umět plynule vyjadřovat své názory k aktuálním tématům, bude schopen si vyslechnout protichůdné názory a porovnat je. Dojde k rozšíření slovní zásoby, případně k získání nové slovní zásoby v určitých oblastech. Jazyková úroveň odpovídá B1, přičemž výuka je výhradně zaměřená na mluvení a rozvoj komunikačních schopností.
Tento předmět se zaměřuje na procvičování konverzačních, prezentačních a argumentačních schopností na různá témata.
Témata - lidé, vzdělání, ve městě, památky, jídlo, v restauraci, kultura, umění, cestování, v hotelu, zájmy, volný čas

Harmonogram cvičení

 • 1. Lidé
 • 2. Vzdělání
 • 3. Ve městě
 • 4. Památky
 • 5. Jídlo
 • 6. V restauraci
 • 7. Kultura
 • 8. Umění
 • 9. Cestování
 • 10. V hotelu
 • 11. Zájmy
 • 12. Volný čas
 • 13. Opakování
Znalost obecné ruštiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Základní literatura předmětu

HORVÁTOVÁ, Marie: Ruská konverzace, Praha: Ekopress, 2004

Doporučená literatura ke studiu předmětu

FOZIKOŠ, Andrej a REITEROVÁ, Taťjana: Reálie rusky mluvících zemí, Plzeň: Fraus, 1998