English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR7
NázevRuština odborná oborová
Course nameProfessional Russian in Architecture

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky ruského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství se zaměřením na obor architektura, a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou ruskou terminologii v oblasti architektury na základě četby a studia autentických odborných textů. Studenti se zlepší v porozumění odbornému ruskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci svého projektu a přednést ji před svými kolegy.
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných ruských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické ruštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Harmonogram cvičení

  • 1. Jak prezentovat
  • 2. Obytné stavby
  • 3. Veřejné stavby
  • 4. Rekonstrukce a renovace
  • 5. Památková péče
  • 6. Urbanismus
  • 7. Krajinotvorba
  • 8. Interiér
  • 9. Výstavnictví
  • 10.-13. Prezentace a obhajoba projektu
Znalost obecné ruštiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: odborné texty a další materiály zpracované vyučujícím, , 0