English

Katalog předmětů

Identifikace

KódBYR6
NázevRuština odborná
Course nameProfessional Russian – Part 2

Zařazení

volitelný předmět

Rozsah výuky

Přednášky0 [hodiny/týden], nepovinná
Cvičení2 [hodiny/týden], povinná

Zabezpečení výuky

ÚstavÚstav společenských věd
GarantLucie Strnadová

Obsahové informace

Studenti budou obeznámeni se specifiky ruského odborného stylu, s terminologií stavebního inženýrství se zaměřením na obor ekonomika a management, a gramatikou používanou v odborných článcích. Studenti si osvojí odbornou ruskou terminologii v oblasti ekonomiky a managementu na základě četby a studia autentických odborných textů. Studenti se zlepší v porozumění odbornému ruskému textu a budou schopni vytvořit krátkou prezentaci svého projektu a přednést ji před svými kolegy.
Cílem předmětu je, aby se student naučil dobře orientovat v odborných ruských textech na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce. Měl by si osvojit klíčové fráze akademické ruštiny a také základní odborné termíny tak, aby byl schopen efektivně vyhledávat informace v odborných zdrojích. Důraz bude kladem i na rozvoj poslechových a aktivních komunikačních dovedností (povinné PowerPointové prezentace na dané odborné téma).

Harmonogram přednášky

 • 1. Studium na univerzitě
 • 2. Terminologie a obory stavebního inženýrství
 • 3. IT technologie
 • 4. Čísla, tvary a jednotky
 • 5. Životopis a průvodní dopis
 • 6. PowerPointové prezentace
 • 7. Základní ekonomické termíny
 • 8. Firemní finance a investice
 • 9. Projektový management ve stavebnictví
 • 10. Odhad stavebních nákladů
 • 11. Veřejné strukturální investice a strukturální fondy EU
 • 12. Nemovitosti
 • 13. Prezentace a obhajoba projektu
Znalost obecné ruštiny na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená literatura ke studiu předmětu

: odborné texty a další materiály zpracované vyučujícím, , 0